Esku-Kamari kooli majandamine tekitab tõsiseid kahtlusi

Kuidas saab autot, mis käis sõidupäeviku andmetel Eskust Rakveres, tankida Tartus? Koolijuhi abikaasalt osteti aga sügisel sööklale hapukapsast kaheksa eurot kilogramm, millele lisandus veel käibemaks.


Need näited on Põltsamaa vallavolikogu istungil revisjonikomisjoni aktist välja toodud. Akt oli koostatud Esku-Kamari kooli majandustegevuse kohta, põhjaliku revideerimise käigus avastati selles tõsiseid puudusi. 

Sõidupäevik kubises vastuoludest

Esmalt hakkasid revisjonikomisjoni liikmetele silma probleemid kooli auto sõidupäeviku täitmisel. Revisjonikomisjoni liikmetele jäi arusaamatuks, miks ei esitata auto kasutamise kohta sõidupäevikuid järjepidevalt. Revisjonikomisjoni liikmed leidsid, et kooli kasutuses oleva sõiduauto sõidupäevikud on hiljem täidetud, sest sõidu eesmärk, arved, kuupäevad ja sõidu marsruudid ei ühildu. Komisjon ei usalda sõidupäeviku pidajat ja peab selle täitmist vassimiseks.

Näiteks on mullu 2. juulil märgitud päeva lõpuks sõidupäevikusse 153 555 kilomeetrit. Samal päeval on auto olnud remondis Tartus ja seal on Aasta Auto Plussi väljastatud arves näidatud sõiduauto 513MKK läbisõiduks 161 032 kilomeetrit. Erinevus kahe kirje vahel on 7477 kilomeetrit. Möödunud aasta 7. juuli sõidupäeviku kande järgi on kasutatud kooli sõiduautot marsruutidel Esku-Põltsamaa-Esku ja Esku-Rakvere-Esku. Samal kuupäeval on Esku-Kamari kooli Olerexi kaardiga tangitud autot Tartus Räni tanklas  40,81 euro eest. Pühapäeval, 20. juulil puudub auto sõidupäevikus kanne, samal päeval on aga autot tangitud Viljandi tanklas 28,57 euro eest. Juba järgmisel päeval on sõidupäevikusse tehtud kanne marsruudil Esku-Põltsamaa-Esku ning märgitud läbitud kilomeetrite arvuks 126. Samal kuupäeval on tangitud autot Tartu Räni tanklas 51,08 euro eest.

Esku-Kamari kooli direktor Eda Miljand on  selgitanud vallale sõiduauto kasutamist sellega, et kooli 2014. aasta eelarves ei ole sõiduki ülalpidamise kuludeks plaanitud summat ületatud ning pigem on toimetatud kiiduväärselt säästlikult. Möödunud aasta 19. novembri kulude eelarve täitmise aruandes on aruande täitmise jääk 1715,39 eurot, millest järeldub, et kooli autot on kasutatud 78 protsenti plaanitust.

Põltsamaa vallavalitsuse hinnangul ei saa võtta tõsiselt  argumenti, et kooli sõiduauto kasutamisel pole selleks eelarvesse planeeritud summat ületatud. Samal seisukohal on ka revisjonikomisjoni liikmed. Vallavalitsuse arvates peavad olema sõidud põhjendatud ning sõiduki ülalpidamiskuludest tuleb autot ka hooldada. Vallavalitsusele teadaolevalt on Esku-Kamari kooli kasutuses olev sõiduauto väga halvas seisus. Revisjonikomisjon tegi ettepaneku kooli direktorilt Eda Miljandilt kooli kasutuses oleva autoga isiklikeks ja perekonna sõitudeks kulutatud summa sisse nõuda. 

Liiklustrahv määrati isikule

Möödunud aasta 27. jaanuaril on Esku-Kamari kooli direktorile Eda Miljandile liikluseeskirja rikkumise eest määratud trahv summas 200 eurot.  Oma selgituses juhtunu kohta ütles Eda Miljand, et möödunud aasta 22. jaanuaril oli tarvis sõidutada 2. klassi õpilased ujuma ja selle sõidu oleks pidanud ära tegema vallale kuuluv buss. Samal ajal oli buss hõivatud ja seetõttu tegi ta selle sõidu kooli kasutuses oleva autoga. Direktori sõnul oli ujula juurest linna jõudes ühel õpilasel turvavöö lahti tehtud, ehkki ta enne sõitma asumist turvavöösid kontrollis. 

Koolijuht kõneles sellel teemal ka Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoniga ning sai vallavanemalt nõusoleku, et see trahv tasutakse valla eelarvest. Vallavalitsuse selgituses liiklustrahvi kohta on öeldud, et vallavanem andis nõusoleku liiklustrahvi tasumiseks valla eelarvest mööndusega, et trahvisumma ulatuses hoitakse aasta jooksul kooli kasutuses oleva sõiduki pealt kulusid kokku.

Revisjonikomisjoni liikmete hinnangul on aga trahv määratud  isikule, mitte asutusele. Komisjoni liikmed ei mõista, kuidas sai kooli direktor üldse selle peale tulla, et helistada vallavanemale ja teha talle ettepanek tasuda trahv valla eelarvest. Revisjonikomisjoni liikmete seisukohalt on tegemist eelarveraha omastamise kahtlusega. Komisjoni liikmed leidsid, et nii kooli direktor kui vallavanem peaksid teadlikud olema, et trahv määrati isikule, mitte asutusele. Revisjonikomisjon tegi ettepaneku nõuda Eda Miljandilt sisse nii trahvisumma kui tasutud erisoodustusmaksud. 

Ostis köögiviljad oma abikaasalt

Revisjonikomisjoni liikmete hinnangul ei oska ega suuda Esku-Kamari kooli direktor eelarvet järgida. Koolile taotleti uue köögiviljakoorija ostmist ning küsiti vallalt raha. Põltsamaa vallavolikogu eraldas selleks raha, kuid kool on tahtnud kasutada  seda muuks otstarbeks.

Probleeme on koolis olnud ka õpilaste toitlustamiseks mõeldud toiduainete ostmisega.  FIE Margo Miljand on esitanud mullu 7. oktoobril koolile arve, mille alusel on ta müünud 130 kilogrammi kartulit hinnaga 30 senti kilogramm, 60 kilogrammi hapukapsast hinnaga kaheksa eurot kilogramm ning 18,1 kilo mugulsibulat hinnaga 85 senti kilo. Arve summaks koos käibemaksuga on 641,28 eurot. Tegelikult lisandus hapukapsa hinnale veel 1,6 eurot käibemaksu kilogrammi kohta.

Põltsamaa vallavalitsus saatis Esku-Kamari koolile antud arve kohta järelepärimise, millele vastas kooli direktor Eda Miljand, et vastav arve oli esitatud korrektselt ning kokk oli toitlustanud kooliperet säästlikkuse põhimõtteid silmas pidades. Komisjoni hinnangul jääb neile arusaamatuks, miks osteti koolile toiduaineid nii kõrge hinnaga ja miks osteti neid direktori abikaasalt.

Septembri keskel oli Maalehe hinnavõrdluses hapukapsa hind  Pärnus 80 senti kilogramm ja Tallinna Keskturul kaks eurot kilogramm. Kooli direktor ütles, et toiduainete ostmisel ei olnud tegemist ebaõige majandamise ja pettusega. Samas on vallavalitsus leidnud, et hapukapsa hind oli põhjendamatult kõrge. Vallavalitsus ei pea ka õigeks toidukaupade vahendamist FIE Margo Miljandi või kellegi teise poolt. Möödunud aasta novembris viibisid Esku-Kamari koolis väliskülalised, kes vajasid küll erilist toitlustamist, kuid vallavalitsuse kinnitusel oleks tulnud nende jaoks osta toiduained otse tootjalt või kauplusest. Vallavalitsus on sama meelt revisjonikomisjoniga, et vaatamata kooli direktorilt saadud kirjalikele ja suulistele selgitustele, ei saa välistada pettust, ehkki seda ei saa ka tõestada.

Põltsamaa vallavalitsus on korduvalt juhtinud Esku-Kamari kooli direktori Eda Miljandi tähelepanu sellele, et ametiisikuna ei tohi ta teha tehinguid seotud isikutega, sealhulgas sõlmida oma FIE-st abikaasaga võlaõiguslikke lepinguid ja kinnitada abikaasa poolt koolile või vallavalitsusele esitatud arveid. Revisjonikomisjoni liikmed on seisukohal, et Esku-Kamari kooli direktor ei saa rikkumiste tõsidusest aru ja teeb vallavalitsusele ettepaneku pöörduda antud juhtumite materjalidega õiguskaitseorganite poole. 

Poliitiline tagakiusamine?

Eda ja Margo Miljand pidid riigikogu valimistel kandideerima Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) nimekirjas, kuid on sellest loobunud. Nüüd on nad ka erakonnast taandunud. Miljandid on Eesti Päevalehele tunnistanud, et neid kiusati poliitiliselt taga, sest Põltsamaa vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees Margus Metsma on reformierakondlane ja vallavanem Toivo Tõnson kuulub IRLi. Nii Tõnson kui ka Metsma on kinnitanud, et Miljandid on omavahel ka varem arveid vahetanud.

Vallavanem peab õigeks Eda Miljand koolidirektori kohalt välja vahetada.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus