Esku-Kamari kooli direktor vabastati ametist

Tulenevalt aktist, mille koostas Põltsamaa vallavolikogu revisjonikomisjon  Esku-Kamari kooli kohta ja milles on välja toodud tõsised puudused selle kooli majandustegevuses, vabastas Põltsamaa vald kooli direktori Eda Miljandi alates möödunud aasta 31. detsembrist ametist. 

Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson lausus, et niisuguse sammu astumisel sai määravaks korruptsioonivastase seaduse rikkumine, samuti mitmete töölepingupunktide rikkumine, mille kohaselt ei ole suhtutud heaperemehelikult kooli kasutusse antud autosse. Samuti on endine koolijuht esitanud valeandmeid kooli kasutuses oleva sõiduauto spidomeetrinäitude kohta ja pole pidanud korralikult sõidupäevikut.

Korruptsioonivastase seaduse rikkumine on ka hapukapsa ostmine koolile oma abikaasalt. Samas märkis vallavanem selle hinna kohta, et see see on vaieldav ning ei anna põhjust koolijuhi vallandamiseks.

Praeguseks on töölt vabastatud ka kooli haldusspetsialist Margo Miljand, kelle vabastas töölt Esku-Kamari kooli direktor Eda Miljand. Toivo Tõnsoni sõnul on neil olnud tõepoolest juttu sellest, et vallas võiks võtta tööle inimese, kes teeks sama tööd valla kõikides koolides. Margo Miljandi töölt vabastamine toimus tema enda ja koolijuhi vastastikusel kokkuleppel tunduvalt varem, kui Põltsamaa vallavolikogu revisjonikomisjon Esku-Kamari kooli kohta koostatud akti oli avalikustanud.

Mis puudutab liiklustrahvi maksmist, kui ühel õpilasel kooli kasutuses olnud autos politsei kontrolli ajal turvavöö lahti oli,  siis on Toivo Tõnson jätkuvalt seisukohal, et eksimus ei olnud pahatahtlik. Ta soovitas Eda Miljandil selle trahvi tookord valla eelarvest ära maksta ja hiljem auto kulutuste pealt sama suure summa kokku hoida. Seetõttu ei tõlgenda vallavanem seda trahvisummat kui raha omastamist kooli direktori poolt.  Tõnson lausus, et maksis selle trahvi valda omast taskust ära ning tunnistas, et poleks ametnikuna tohtinud koolijuhile niisugust nõu anda.

Kui Eda Miljand töölepingu lõpetamisega nõus on, siis tuleb vallajuhi arvates minevikule kriips peale tõmmata ning eluga edasi minna. Praegu on Eda Miljand haiguslehel.

Tõnsoni sõnul on sellest loost õppida paljudel, sealhulgas ka temal endal. Ka arvete kinnitamisega tegelejatel tuleb tähele panna, kes missuguses järjekorras arveid kinnitab. Kõik kulujuhid,  kes vastutavad nende juhtida oleva valdkonna eelarve eest, vajavad uut instrueerimist.

Samas ei näe Toivo Tõnson vähemalt esialgu põhjust politsei poole pöörduda, sest näiteks kõnealuse auto sõidupäeviku eest vastutas küll üks inimene, ent seda kasutasid mitmed,  sealhulgas Esku-Kamari kooli õpetajad.

Ka kapsa ostmine oma abikaasalt on vallavanema sõnul küll väärtegu, aga mitte kriminaalne tegu. Põltsamaa vallavanem on arvamusel, et töölt vabastamisega on koolijuht isegi piisava karistuse saanud. Hetkel asendab Esku-Kamari kooli direktorit Põltsamaa vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik Silja Peters ning lähiajal kuulutatakse välja konkurss uue koolijuhi leidmiseks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus