Esku-Kamari kool uuendas põhimäärust

 

Tulenevalt Põhikooli ja gümnaasiumi seaduse muudatustest, viidi sisse muudatused Põltsamaa vallas asuva Esku-Kamari kooli põhimääruses. Kooli juhataja Eda Miljandi sõnul jõustus eelmine kooli põhimäärus 2005. aastal, mil nimetatud koolid ühinesid. Miljandi sõnul pole Esku-Kamari kooli põhimääruses võrreldes teiste Põltsamaa valla koolide põhimäärustega suuri erinevusi. Üks oluline erinevus tuleneb sellest, et ühendkoolina tegutseb kaks eraldi asuvat kooli. Neis kummaski ei anta täielikku põhiharidust, vaid lapsed omandavad osalise põhihariduse esimesel ja teisel kooliastmel. Samuti juhib uuest põhimäärusest tulenevalt Esku-Kamari kooli direktor, mitte juhataja, nagu koolijuhi ametikoha nimetus varem oli. Samuti tuuakse uues põhimääruses senisest selgemalt välja õpilaste ja lapsevanemate kohustused.

Põhimääruses on juttu ka koolivalmiduskaardist. Eda Miljandi sõnul on see alles väljatöötamisel. Esku-Kamari kooli direktori sõnul näitab koolivalmiduskaardil kirjas olev, kas kooli astuja vastab seitsmeaastase arengutasemele. Eda Miljand usub, et kõik lasteaia lõpetanud saavad lasteaiast ka koolivalmiduskaardi. Vallavolikogu liige Ats Vassiljev küsis, mis saab siis, kui laps pole lasteaias käinud. Eda Miljandi sõnul polegi seadusest tulenevalt sellist võimalust, et laps lasteaiast kõrvale saaks jääda. Vähemalt aasta enne kooliminekut peab laps lasteaias käima.

Erandjuhul võib lapse kooli saatmisel pikendust taotleda Jõgevamaa Nõustamiskeskuselt.  Põltsamaa vallavolikogu kiitis oma otsusega Esku-Kamari kooli uue põhimääruse heaks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus