Esimest korda valitakse Jõgevamaa Aasta Tegu

Ettepanekuid nii eraisikutelt kui organisatsioonidelt oodatakse 5. jaanuarini maavanema meiliaadressil Aivar.Kokk@jogevamv.ee.

Aasta teoks võib olla näiteks mõne ettevõtte loomine, suurürituse korraldamine, piirkonna või maakonna jaoks millegi olulise tegemine aasta jooksul.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson ütles, et olulisi tegusid tehakse küll, vaja on need leida ja ära märkida.

Maavanem Aivar Kokk avaldas rahulolu, et tal on hea koostöö omavalitsusjuhtidega. Kuigi omavalitsusliidu juhatuse ja volikogu istungil tuleb vahel vaidlusi ja erimeelsusi ette, on need seni ainult kasuks tulnud ning otsused on vastu võetud kas kõigi liikmete või vähemalt suure enamuse poolthäältega.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus