Esimesed viljasaagid käes

Jõgevamaa põldudelt koristatakse praegu põhiliselt  talinisu, selle põllukultuuri saagiga jäävad teraviljakasvatajad üsna rahule. Siin ja seal tuleb veel varast otra koristada ja mõnel pool lõigatakse ka rukist.  

Põltsamaa vallas Mällikvere põllumajandusühisus võetakse praegu varast talinisu. Ühistu juhataja Meelis Kaljuste sõnul on nädala  jooksul ilmad selleks lausa  ideaalsed olnud. “Esimesel mõõtmisel saime niiskuseks 20 ja teisel 15 protsenti. Viimast näitajat võib tõesti heaks pidada,” ütles põllumajandusettevõtja. Kasvatatakse välismaist nisusorti `Ramiro`, mis turustatakse söödaviljana.

Kombainid  mürisevad talinisupõldudel ka  Puurmani põllumajandusühistus. Tegevjuht Arvi Kink hindas keskmiseks saagiks märjas kaalus 6,5 tonni hektarilt ja ütles, et sellise numbriga võib täitsa rahule jääda.

“Meil võib parematel põldude talinisu saagiks prognoosida 6,5 ning  keskmistel ja kehvematel 4,9 tonni hektarilt,” lausus Palamuse valla aktsiaseltsi Evemar juhataja Mati Evert. Talinisu hakati Evemaris koristama 10. augustil, mis on  võrreldes mitme varasema aastaga kaks nädalat hiljem.  

Agronoom Aru tähelepanek

Aktsiaseltsis Pajusi ABF lõpeb peagi varase odra koristamine. “Jõgeva näidissovhoosi legendaarsel agronoomil Artur Arul oli tuline õigus, kui ta ütles, et korraga ei saa kahte head asja – head heintaimikut ja head odrasaaki. Põldudel, kus  oleme teinud allakülvi, on põldhein väga hästi kasvanud,” rääkis juhataja Lembit Paal.

Märkimisväärset nurinat odrasaagi üle põllumeestelt siiski ei kuule. “Esimestel koristuspäevadel oli vili küll märjavõitu, kuid üldjoontes jääme saagiga rahule. Kuivatatult ümber arvestades jääb hektarisaak ehk nelja-viie tonni vahele,” ütles Torma põllumajandusosaühingu taimekasvatusjuht Koidula Liis. Otra kasvatatakse Torma POÜ-s loomasöödaks ning see muljutakse siloaukudesse.

Meelis Kaljuste väljendas heameelt selle üle, et Mällikveres õnnestus otra koristada küllaltki päikesepaisteliste ilmadega ning saak kuivalt kätte saada. “Esialgsel hinnangul jääb keskmine odrasaak alla nelja tonni hektari kohta,” ütles ta.

Sadalas asuva Miku talu peremees Sulev Tutt kiitis odra ilusat seemet ja tummist tera ning kinnitas, et saak kujuneb üsna normaalseks. Praegu käivad Miku talus koristustööd rapsi- ja talinisupõldudel. Koos pereisa Suleviga töötab ka noorperemees Mikk. Osaühingus Sadala Agro saadi varast otra 4,5 tonni hektarilt. Mõneski firmas, näiteks Puurmani põllumajandusühistus, on odra koristamine alles ees, sest varast otra seal ei kasvatata.

OÜs Sadala Agro alustati aga juba rukkilõikusega. “Kasvatame rukist 200 hektaril. Saagi suurust on praegu veel vara prognoosida,” ütles juhataja Ahti Kalde. Neil päevil on rukkilõikus algamas ka aktsiaseltsis Pajusi ABF, kus leivavilja kasvatatakse 85 hektaril 

Põllukultuuri valik sõltub ekspordist

“Rukkiväljad kipuvad järjest väiksemaks jääma. Praegu on meie maakonna põldudel otra ja  nisu veel ehk pooleks, kuid oder hakkab kasvupinda järjest rohkem nisule ja rapsile andma. Loomade arv on vähenenud ja kõige rohkem kasvatatakse põllukultuure, mille eksportimiseks on paremad võimalused,” ütles Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liidu juht Urmas Ingver.

“Tänavused hinnad paistavad tootjale päris normaalsed olevat. Tonn teravilja maksab 200-220 ja tonn rapsi 450-480 eurot,” lausus Mällikvere põllumajandusfirma juht Meelis Kaljuste.  

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus