Esimesed muudatused haldusreformis

21. juulil esitas Vanamõisa külavanem elanike avaliku pöördumise nii Jõgeva kui ka Mustvee vallavolikogudele, kus paluti haldusreformijärgselt Jõgeva vallaga ühinemisest loobuda ja liituda hoopis Mustveega. Sellel on kaks peamist põhjust: esimeseks kihelkonna piirid, mis on haldusreformi tõttu killustunud, ning teiseks tõsiasi, et Vanamõisa elanikud peavad oma keskuseks rohkem Mustveed kui Jõgevat, sest nende jaoks on traditsiooniliselt Mustvee olnud Tartu järel alati naabreid arvestavaks elukorralduslikuks ja majandusgeograafiliselt oluliseks keskuseks. Kolmandaks põhjuseks on tõsiasi, et külade elanikud peavad sundliitumist kodanike arvamuse ja tahte eiramiseks, millele otsustati vastu seista.

Tegemist on Jõgevamaa esimese haldusreformijärgse liikumisega. Ilmselt tuleb neid liikumisi veelgi, kuid haldusreformist on möödunud vaid pool aastat, seega on järeldusi vara teha.

Sellegipoolest on tegemist märgilise sündmusega, sest kodukohast ja traditsioonidest hoolivad elanikud on otsustanud nõu ja jõu kokku panna ning oma soovide eest välja astunud. See on muidu tagasihoidlikkust armastava eestlase puhul üsna enneolematu.

Jääb vaid loota, et nii Jõgeva kui ka Mustvee vallavolikogu lähtuvad otsuse langetamisel inimeste soovidest, sest nagu märkis Mustvee vallavolikogu esimees Aivar Saarela, on omavalitsus ennekõike inimese jaoks, mitte vastupidi. Saarela idee, et külad võiksid ise otsustada, kuhu nad liituvad, võib kannustada ka teisi külasid oma otsuseid ümber vaatama.

blog comments powered by Disqus