Esimene nädal uues situatsioonis

Ehkki omavalitsuste ühinemine sai põhimõtteliselt teoks juba pärast möödunud aasta oktoobris toimunud valimisi, toimisid senised valla- ja linnavalitsused kui ametiasutused 31. detsembrini edasi. Selle nädala algusest töötatakse täiesti uues situatsioonis. Lihtne pole ei ametnikel ega ka kodanikel, kes teenust vajavad.


Jõgevamaal on nüüd siis vaid kolm omavalitsust: Jõgeva, Põltsamaa ja Mustvee vald. Jõgeva vallavalitsuse ametnikest hakkab suurem osa paiknema senises linnavalitsuse hoones Suur tn 5. Sotsiaalosakond saab siiski ruumid Piiri tn 4 asuvasse endise Jõgeva vallavalitsuse hoonesse. Sealses saalis hakkavad toimuma ka vallavolikogu istungid.

Üks ametnik – rahvastikutoimingute peaspetsialist Viive Maasalu, kes töötas varem maavalitsuse struktuuris, jääbki esialgu senisesse maavalitsuse majja.

“Taotleme tema tööruumi Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsilt, kes maavalitsuse maja haldab, pooleks aastaks rendile. Selle ajaga jõuame loodetavasti Suur tn 5 hoones uue ruumi ette valmistada. Pidulikumateks sündmusteks, nagu abielu registreerimine, saab loodetavasti kasutada kultuurikeskuse ruume,” ütles Jõgeva vallavanem Aare Olgo.

Tema sõnul pole vallavalitsuse meeskond veel täielikult komplekteeritud, ent jaanuari keskpaigaks peaksid kõik vajalikud inimesed olemas olema. Kuni eilseni sai kandideerida teede peaspetsialisti, keskkonnaspetsialisti ja ehitusspetsialisti ametikohale, kultuuritöö peaspetsialisti ja sporditöö peaspetsialisti kohale kandideerimiseks on aega 8. jaanuarini.

Jõgeva vallavalitsuse struktuuris on koos tugiteenuseid osutavate inimestega ette nähtud 91,4 kohta. Nii suureks koosseis aga ei jää, sest kui seniste valdade ja linna aastaaruanded tehtud saavad, siis finantsosakonna koosseisu optimeeritakse. Ka sotsiaalosakonna struktuuris võib muutusi tulla. Jõgeva vallas toimib kaks teenuskeskust: Palamusel ja Tormas.

Uue vallavalitsuse kui ametiasutuse tõrgeteta töölesaamiseks on vaja teha ühekorraga väga paljusid asju: leida kõigile ametnikele tööpaigad, tekitada neile ligipääs nende jaoks vajalikele registritele, luua uued pangakontod, koondada arved, hoolitseda, et kõigil oleksid toimivad e-aadressid jne.

“Väga palju on ka mitmesuguseid kohtumisi. Seega on ajapuudus tohutu. Ent tegelikult oleks vaja arutada ka olulisemaid asju, näiteks seda, kuidas arendada maakondlikku ühistegevust tingimustes, kus omavalitsuste liitu sisuliselt enam pole,” ütles Aare Olgo. “Paari nädala pärast on segadust loodetavasti tunduvalt vähem, kui praegu, aga mine tea, võib-olla olen selles osas liiga optimistlik.”

Internet murelapseks

Ka Mustvee vallavanem Jüri Morozov tõdes, et senini viies eri omavalitsuses töötanud ametnike Mustveesse kokku toomine tekitab parajat peavalu. Vallavalitsus hakkab paiknema kahes majas, senises Mustvee linnavalitsuse hoones Tartu mnt 28 ja mõnisada meetrit eemal asuvas Narva mnt 16 hoones. Need asuvad õnneks teineteisest vaid väikese jalutuskäigu kaugusel.

“Kui töökohad kaardistatud, tuleb elektri- ja internetijuhtmeid vedama hakata, sest töökohad peavad mõlemaga varustatud olema,” sõnas Jüri Morozov. “Üks suuremaid probleeme on meil aga see, et Mustvees pole korralikku fiiberoptilist kaablit, mis kiire ja korraliku internetiühenduse tagaks. Kui kõik ametnikud vallavalitsuses korraga tööle hakkavad, ei tarvitse n-ö tavaline traat vastu pidada.”

Ka Morozov tõdes, et esimestel päevadel tuli tegelda sellega, et vastavad ametnikud saaksid ligipääsu riiklikele registritele, nagu sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregister, ehitusregister jne.

“Rahvastikuregister muutus ühel päeval teatud ajaks ka ligipääsmatuks. See polnud meie, vaid riikliku registri probleem, aga et inimesed oma toimingud tehtud saaksid, korraldasime neile transpordi Tartusse, kus see võimalik oli,” ütles Jüri Morozov.

Mustvee vallavalitsuse kinnitatud struktuuris on ette nähtud 69 töökohta, aga mõned inimesed on praegu veel puudu. Üleeilseni sai kandideerida Mustvee abivallavanema ning vallavalitsuse arendusnõuniku, haridus- ja noorsootöö nõuniku, lastekaitsespetsialisti ja väärteomenetleja ametikohale. Eile vaadati laekunud avaldused läbi.

“Loodame, et saame ka need ametikohad täidetud,” sõnas vallavanem.

Mustvee vallas tegutsevad teenuskeskused Avinurmes, Lohusuus, Kasepääl, Voorel ja Kääpal. Voore aktiviseerimiskeskuses ja Kääpal senises Saare vallamajas tegutsevad keskused on tegelikult justkui üks keskus: seal toimetavad samad inimesed: mõned päevad nädalas ollakse Voorel, mõned päevad Kääpal.

“Praegu tuleb meil leppida sellega, et ka finantsjuht ja sotsiaaltöö peaspetsialist asuvad füüsiliselt Avinurmes, sest Mustvees pole neil veel tööruumi,” ütles Jüri Morozov.

Ka tema tõdes, et raamatupidajaid on vallavalitsuse struktuuris esialgu rohkem, kui tavaolukorras vaja läheb. Pärast aastaaruannete valmimist osa raamatupidajaid koondatakse.

“Esimestel nädalatel on vaja suur hulk jooksvaid küsimusi kiiresti lahendada, ent samal ajal oleks vaja ka sisuliste asjadeni jõuda. Arutada tuleks valminud haridusvõrgu analüüsi, ühistranspordi korraldamist ja muudki,” ütles Mustvee vallavanem.

Mõned spetsialistid puudu

Põltsamaa vallavanema Margus Möldri sõnul on Põltsamaa vallavalitsuse koosseisust enamik komplekteeritud. Võtmepositsioonidest on täitmata abivallavanema ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ametikoht, lisaks ootab veel täitmist haridusspetsialisti ning kultuurispetsialisti ametikoht.

Põltsamaa linnas asuvas kahes haldushoones asub tööle 35 ametnikku ja 14 teenistujat. Lisaks asub kaks inimest tööle Kalana ja kolm inimest Puurmani teenuskeskuses. Koos tugiteenuseid osutavate inimestega, kelle hulka kuuluvad kütjad, autojuhid jt, saab Põltsamaa vallavalitsuse koosseisus olema 80 teenistuskohta. Seitse senistes vallavalitsustes ja linnavalitsuses töötanud inimest koondati, sest osa neist ei võtnud pakutud uut töökohta vastu, osale polnud aga nende soovitud töökohta pakkuda.

Margus Möldri sõnul ongi praegune Põltsamaa vallavalitsuse koosseis komplekteeritud kõigi varasema nelja omavalitsuse töötajate baasil ning väljastpoolt inimesi juurde ei ole võetud. Põltsamaa vallavalitsuse istungid hakkavad toimuma üks kord nädalas Lossi tänavas asuvas vallavalitsuse hoones.

Margus Möldri lausus, et esmaseks eesmärgiks on Põltsamaa vallavalitsus tööle saada ja inimestest ühtne meeskond kujundada. Kõige tähtsamaks ülesandeks on aga vallakodanikele võimalikult head teenust pakkuda. Samuti tuleb lõpetada need objektid, mis  neljas ühinenud omavalitsuses pooleli jäid. Tõsiselt on vaja tegeleda ka Põltsamaa valla üldplaneeringu koostamisega.

Margus Möldri sõnul pannakse tuleval esmaspäeval üles teated konkursside kohta, et täita Põltsamaa vallavalitsuse koosseisu kuuluva  abivallavanema ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ametikoht. Vallavanem kutsus kõiki nendesse ametitesse kandideerida soovivaid inimesi julgesti konkursil osalema.

RIINA MÄGI

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus