Esimene biodiisli tehas Eestis alustab tootmist

ATKO Õlitööstus alustas ettevalmistusi biodiisli tehase rajamiseks Kohtla-Järvele kaks aastat tagasi. ATKO Grupi nõukogu esimehe Arvo Sarapuu kinnitusel kasutati seda aega tehase rajamiseks ja koostöös Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega biodiisli tootmiseks vajaliku tehnoloogia välja töötamiseks. Seda on toetanud rahaliselt ka Keskkonnainvesteeringute Keskus. Tänaseks on tehas valmis tootma 10 000 tonni biodiislit aastas, kuid tootmise alustamine seisis siiani lubade puudumise taga. Täna jõudis ATKO Õlitööstuseni Maksu- ja Tolliameti teade, et ettevõttele on väljastaud luba, mis annab õiguse biokütust toota aga ka Eestisse toimetada ja tarbida. Samuti väljastati ATKO Õlitööstusele aktsiisilaopidaja tegevusluba, sest vastavalt seadusele on biokütust võimalik toota ainult aktsiisilaos. Arvo Sarapuu sõnul annab omatoodetud ja tavakütusest märgatavalt odavam biokütus kontserni kuuluvatele bussiettevõtetele võimaluse pakkuda soodsamat transporditeenust. Biodiisli liitrihind kujuneb ligi kolm krooni tavakütusest odavamaks. Samuti ei maksa grupi nõukogu esimehe hinnangul vähetähtsaks pidada keskkonnasäästlikku momenti. Esmajärjekorras kavatseb ATKO Grupp biokütuse kasutusele võtta Harjumaal ja Tallinnas, kus liiklustihedusest tingitud saastekoormus keskkonnale kõige suurem. Seejärel Kohtla-Järvel ja Järvamaal, lõpuks kõikides oma bussiettevõtetes üle Eesti. ATKO Grupp kuuluvad ettevõtted teenindavad bussiliine Harjumaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Raplamaal ja Valgas. Gruppi kuulub turismiettevõte ATKO Tours, Paides Nelja Kuninga hotell ja Kohtla-Järvel biodiislitehas ATKO Õlitööstus. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus