Esilinastub tööalane õppefilm noortele

Täna esilinastub Filmigrupi Kaader poolt toodetud hariva eesmärgiga õppefilm ?Spikker. Dokumentaalne õppefilm: Noored esmakordselt tööturul.? Tegemist on Euroopa Noored, Tallinna Noorsootöö keskuse ning Tallinna Spordi- ja Noorsooameti poolt sponsoreeritud filmiprojektiga, mille eesmärgiks on õpetada 18 ? 24 aastasi noori saama konkurentsivõimeliseks tööturule sisenedes.

Filmi käigus juhendatakse noori erinevates aspektides, mis on olulised tööle saamisel. Koostöös CV Keskusega vastatakse praktilistele küsimustele, mis kerkivad tööle kandideerimisel. Noori õpetatakse koostama CVd, kirjutama kaaskirju, antakse näpunäiteid tööintervjuuks valmistumiseks ja sellel enese esindamiseks. Lisaks näeme filmis reaalseid tööintervjuusid. Noored saavad ka näpunäiteid oma oskuste adekvaatseks hindamiseks.

Filmi käigus jälgitakse kahte noort ? ülikoolis mehhatroonikat õppivat 22-aastast Jaanist ning 18-aastast abiturienti Terjet, kes mõlemad otsivad karjäärinõustaja ja praktilisi näpunäiteid jagava CV Keskuse personalijuhi Gerli Tuiski abiga tööd.

Filmi suunitlus ja teemale lähenemine on laiahaardeline. Selles pakutavad nõuanded on rakendatavad erinevatel tööaladel ja film ei taandu mingil juhul vaid neile karjäärisuundadele, milles filmi peategelased tööd otsivad.

Õppefilm saadetakse laiali Tallinna keskkoolidesse ning vabariigi ülikoolidesse ja karjäärinõustamiskeskustesse, kus seda tutvustatakse suurele hulgale noortele.

2005. aastal oli Tööturuameti andmetel Eestis keskmiselt 29 798 registreeritud töötut. Neist 11 159 olid vanusegrupist 16-24 aastat, mis moodustab töötute koguarvust ligi 37,5%.

Noorte probleemide identifitseerimiseks viis Filmigrupp Kaader läbi küsitluse 178 tudengi ja 111 keskkooli abituriendi hulgas. Keskkooliõpilaste hulgas osutusid suurimateks probleemideks enda tööle pakkumisel kaaskirjade kirjutamine (15,5%), sobiva töökoha leidmine (11,3%) ning enda vabalt ning mugavalt tundmine tööintervjuul (samuti 11,3%). Küsitletud tudengite hulgas olid lisaks kaaskirjade kirjutamisele suuremateks probleemideks veel tööandjaga rahast rääkimine (13,3%) ning samuti enda tööintervjuul vabalt ja mugavalt tundmine (10,9%).

Käesolev projekt on ellu viidud Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored toetuse abil. Selle projekti sisu ei pruugi tingimata kajastada Euroopa Ühenduse või Euroopa Noored Eesti büroo seisukohti ega hõlma nendepoolset vastutust.

Filmigrupp Kaader

blog comments powered by Disqus