Esialgu kolmest üks

Haldusreformi tulemusena tekkis praeguse Jõgeva maakonna piiridesse kolm uut valda – Jõgeva, Põltsamaa ja Mustvee. Uute omavalitsuste tekkimine eeldab mõistagi ka uue sümboolika väljatöötamist, mis kõnetaks ja iseloomustaks uut omavalitsust. Kui Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järel oli see ülesanne enamiku valdade-linnade jaoks lihtne, sest erilisi piiranguid polnud, siis nüüd on lugu sootuks keerulisem.

Seetõttu ongi Jõgevamaa kolm omavalitsust tänasel päeval seisus, kus ainsana on uus vapp ja lipp heaks kiidetud Jõgeva vallas. Möödunud kesknädalal toimus vallamaja ees ka uue Jõgeva valla lipu heiskamine. Seevastu Põltsamaa ja Mustvee on hetkel jätkuvalt ilma uue sümboolikata, põhjuseks ikka heraldika kõrged nõuded.

Mustvees toimunud konkursile laekus 30 kavandit. Ekspertkomisjon valis välja viis sobivamat tööd, kuid Riigikantseleist ei saanud neist ükski heakskiitu, sest need ei vastanud heraldika nõuetele. Põltsamaa vallas on samuti valik tehtud ja nüüd oodatakse kinnitust, et kavand kõnealustele nõuetele vastab.

Seega pole omavalitsusele uue sümboolika valimine kindlasti lihtne, tehakse see otsus ju võib-olla sajaks aastaks. Muidugi on omavalitsusel alati võimalik ka uus sümboolika tellida, kuid tavaliselt seda pretsedenti ei looda. Seda enam võiks sümboolika valimine olla igas omavalitsustes üheks poliitikaüleseks teemaks, kus parima kavandi valimisel ei jookse veelahe koalitsiooni ja opositsiooni vahelt, vaid kaalukeeleks saaks ikka sobivus, ilu ja meeldejäävus.

blog comments powered by Disqus