Esialgu endisel viisil

12. veebruaril Jõgeva korteriomanikele laiali saadetud kirjas teatas Jõgeva Vesi mäletatavasti, et kuna veevärgiteenuse osutamise ja arvestamise aluseks olevad lepingud Jõgeva linna kortermajadega on sõlmimata, ei saa Jõgeva Vesi senise veeteenuse arvestamise korra jätkudes kindlustada ettevõtet ega tarbijaid rahuldavat tulemust. Sellest lähtuvalt tegi ettevõte otsuse arvestada veeteenuse tarbimist 1. veebruarist maja üldveemõõturi järgi, jagades korteriomanike kohustused arve maksmisel mitte vastavalt korteritesse paigaldatud veemõõturite näitudele, vaid vastavalt elamispinna suurusele.

Kuna kiri tekitas korteriomanike hulgas suurt ärevust ning pahandas ka ASi Jõgeva Elamu kui enamiku linna kortermajade valitsejat, kutsutigi kokku reedene nõupidamine. OÜ Jõgeva Vesi juhataja Lembit Kabral tuli kokkusaamisele, kaasas Tartu advokaadibüroolt In Jure saadud õiguslik arvamus Jõgeva Vee poolt korteriomanikele saadetud kirja kohta, mis tunnistas kirja teksti kehtivate seadustega kooskõlas olevaks.

Sama meelt olid ka linnavalitsuse esindajad. Küll aga avaldas abilinnapea Aare Olgo arvamust, et kiri on sõnastuse poolest korteriomanikele raskesti arusaadav ning selle väljasaatmisele oleks pidanud eelnema avalikkuse teavitamine muul viisil, näiteks linnalehe kaudu: siis poleks rahvas niimoodi ärevusse sattunud.

Reedeste läbirääkimiste tulemusel jõuti kokkuleppele, et OÜ Jõgeva Vesi jätkab veetarbimise arvestamist senisel viisil kuni 1. maini k.a. Selleks kuupäevaks kooskõlastavad AS Jõgeva Elamu ja OÜ Jõgeva Vesi korterelamutega sõlmitavate lepingute tingimused ja teevad need teatavaks korteriomanikele.

Kui AS Jõgeva Elamu ja OÜ Jõgeva Vesi saavutavad kokkuleppe lepingu tingimuste osas, siis kuulutab AS Jõgeva Elamu välja korteriomanike üldkoosolekute läbiviimise ajad lepingute sõlmimise otsustamiseks. Üldkoosolekul otsustavad korteriomanikud ka selle, kuidas jagatakse vee?ettevõtja esitaud arve ja keda nad volitavad lepingut sõlmima. Pärast lepingu sõlmimist vee-ettevõtte ja korterelamute vahel hakatakse veekulu arvestama lepingus sätestatud viisil.

Sel nädalal peaksid korteriomanikud saama ka vastavasisulised kirjad, millele on alla kirjutanud nii ASi Jõgeva Elamu kui ka OÜ Jõgeva Vesi juhataja.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus