Erivajadustega inimestele mõeldud hoone asukoht endiselt lahtine

Kõikjal Eestis tekitab vaidlusi plaan rajada eluhoone erivajadustega inimestele. Nii on see ka Põltsamaal. Nüüd on ägedamad vaidlused raugenud ning teemaga saab rahulikumalt edasi liikuda. Põltsamaale on kavas rajada nelja korteriga elamu, igas neist hakkaks elama kuus inimest.


Aprillikuus toimus Põltsamaal rahvakoosolek, kus väideldi tuliselt, kuhu võiks rajada kortermaja erivajadustega inimestele. AS Hoolekandeteenused esindajad soovisid esialgse kava kohaselt rajada kortermaja nn telegraafimaja taga olevale krundile Kuperjanovi tänava ääres.

Pakuti välja uued asukohad

Põltsamaa elanikud seisid sellisele kavatsusele ägedalt vastu, põhjendades oma nägemust sellega, et krundile sobib hoone, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks. Samas väljendasid kohalikud oma nõusolekut selles osas, et vaimupuudega inimestele mõeldud hoone kusagile Põltsamaa linna ehitada, sest nemadki on osa ühiskonnast. Seetõttu pakuti AS Hoolekandeteenused esindajatele välja mõned uued asukohad, kuhu kortermaja võiks ehitada. Üks välja pakutud kruntidest oli Tartu mnt 5 ja 7b vaheline, teine Tartu mnt 1 ja 1b vaheline maa-ala.

Neljapäeval võttis AS Hoolekandeteenused tagasi taotluse Põltsamaal asuva Tartu mnt 5 ja Tartu mnt 7b vahele jäävale maa-alale kortermaja projekteerimistingimuste väljastamiseks. AS Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd lisas omapoolse selgituse, miks see asukoht kortermaja rajamiseks ei sobi.

„Mais toimunud kohtumisel Põltsamaa vallavalitsuse ja volikoguga leppisime kokku, et paralleelselt projekteerimistingimuste menetlusega uurisime meie võimalusi kahe alternatiivse krundi kasutusele võtmiseks. Paraku selgus, et Tartu mnt 5 ja 7 vahelisel alal asuvad alajaam ja elektrikaablid ei jäta piisavalt vaba ruumi, et krundile ehitada kavandatud suurusega eluhoone, rajada maaküte ning haljastus. Uurisime ka võimalust alajaama teisaldamiseks. Elektrileviga konsulteerides selgus, et alajaama ja kaablite liigutamine on äärmiselt kulukas ja ajamahukas ning seega satuks ohtu hoone tähtaegne valmimine 2021. aastaks. Selle tõttu ei saa me kahjuks seda maa-ala võimaliku asukohana kaaluda,” põhjendas Mänd langetatud otsust.

Kogukonna arvamust oodatakse pühapäevani

Hoolimata ühe taotluse tagasi võtmisest, jäävad erihooldekodu rajamiseks valikusse kaks krunti – algne maaüksus Kuperjanovi tänaval ning Tartu mnt 1 kõrval asuv endine turuplats. Kui esimese osas on Põltsamaa kogukond saanud juba oma arvamuse öelda, siis Tartu mnt krundi osas ootab vallavalitsus arvamusi 4. augustini. Seejärel otsustatakse edasine menetlus ja uue avaliku koosoleku vajadus.

Põltsamaa vallavanem Margus Möldri lausus, et projekteerimistingimused nendele kahele krundile on tõepoolest välja antud, kuid ta kahtleb, et erivajadustega inimestele kavandatav hoone ühele või teisele välja pakutud krundile sobida võiks. „Üks võimalik asukoht, praegune turuplats, on ühel korteriühistul taotletud osaliselt kasutamiseks laste mänguväljakuna,” nentis Möldri.

Vallavanema sõnul on turuplatsi all oleva maa-ala näol tegemist küll riigile kuuluva maaga, aga tulenevalt sellest, et taotlus mänguväljaku rajamiseks on juba esitatud, oleks riigi poolt kohane seda taotlust aktsepteerida.

Teisalt on Möldri teadlik, et Tartu mnt 5 ja 7b vahelisel maa-alal asub alajaam. Vallavanema arvates pole see piisav põhjus maatükist lahti ütlemiseks, sest alajaama on võimalik teisaldada.

„Kui selline on AS Hoolekandeteenused inimeste otsus, siis ei saa meie selle otsuse tegemisse sekkuda. Võib-olla on neil kalkulatsioonid maatüki osas tehtud, seda me ju ei tea,“ lausus Margus Möldri.

Alternatiividest rääkides lausus ta, et Kuperjanovi tänava äärne krunt, kuhu esialgse kava kohaselt see kortermaja rajada taheti, selleks kindlasti ei sobi. „Nüüd tuleb erivajadustega inimestele mõeldud hoonele asuda taas uut paika otsima. Hetkel head asukohta selleks meil välja pakkuda ei ole,“ tõdes Möldri.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus