Erivajadustega inimeste maja asukoht võib selguda lähiajal

Põltsamaal on kevadest peetud vaidlusi, kuhu rajada erivajadustega inimestele kavandatav hoone. AS Hoolekandeteenused, mille esindajad on hoone tellijaks, soovisid alguses rajada selle maja Põltsamaal Kuperjanovi tänava äärsele krundile, mis asub nn telegraafimaja kõrval.


Aprillikuus toimunud rahvakoosolekul selgus, et kohalikud elanikud on sellisele plaanile jõuliselt vastu, sest arvasid, et krunt sobib hoonele, mis oleks ette nähtud avalikuks kasutamiseks. Kaaluti ka võimalust ehitada kõnealune hoone Lossi tänava äärsele krundile üsna linna piiri lähedale. See omakorda ei sobinud AS Hoolekandeteenused esindajatele, sest nende hinnangul oleks see krunt kesklinnast ja mitmetest teenustest erivajadustega inimeste jaoks liiga kaugel.

Nüüd on hoone tellijate pilk peatuma jäänud Tartu mnt 5 kõrval asuval kinnistul, kus küll asub alajaam, mille tõttu veel mõni aeg tagasi seda kinnistut hoonele sobivaks ei peetud. Nüüd on AS Hoolekandeteenused juhid meelt muutunud ja arvavad, et erivajadustega inimestele mõeldud hoone siiski saab sellele krundile ehitada.

Põltsamaa vallavolikogu esimees Andres Vään lausus, et mingisugune lahendus hoone ehitamiseks tuleb ikkagi leida. Esimees arvas, et nüüd, kus ühele võimalikule asukohale jõuliselt ei öeldi, tuleks leida alternatiivsete asukohtade seast sobivaim.

„Lõpuni me selle hoone rajamisele vastu seista ei saa, aga küllap leidub inimesi, kes sellele asukohale vastu seisavad. Mulle tundub, et volikogu asukohaga siiski nõustub, ehkki mina volikogu meelsust lõplikult garanteerida ei saa. Võidakse ju alustada taas allkirjade kogumisega või sellele asukohale vastu seisvate koosolekute korraldamisega. Põltsamaal kõlab tavaliselt kaks vastandlikku seisukohta. Ühelt poolt kurdetakse, et Põltsamaal justkui midagi ei tehta. Kui tahetakse tegema hakata, seistakse sellele tihti jõuliselt vastu. Lõpuks tuleb ju mingi kesktee leida. Selline hoone oleks osa linna elust, mille kliendid hakkavad tarbima erinevaid teenuseid ja seal pakutakse töökohti. Sellistest osakestest linn ju koosnebki,“ arutles Vään.

Alajaamaga krundile saab hoone teistpidi ehitada

AS Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd lausus, et nüüd, kus erivajadustega inimestele mõeldud hoone osas korraldatud avalik väljapanek on möödas, mille jooksul ei esitatud ühtegi vastuväidet, ei tohiks enam arvestatavat vastuseisu hoone rajamisele tekkida.

Männi hinnangul ei ole detailplaneering Tartu mnt 5 kõrval asuvale krundile vajalik ja nii öeldi talle ka Põltsamaa vallavalitsusest. Kinnisvaradirektor usub, et vallavalitsus väljastab hoone rajamiseks vajalikud projekteerimise tingimused järgmisel istungil. Männi sõnul selgitasid nad välja, et riigile kuuluva krundi suhtes riigil muid huvisid ei ole.

Alguses tundus olevat seda alajaamaga kinnistut väga keeruline kasutusele võtta, kuid konsulteerides Elektrilevi esindajatega, said nad teada, et alajaama ja elektrikaablite teisaldamine oleks maksma läinud ca 30 000 eurot. Lisaks oleks teisaldamine aeganõudev olnud. Praegu ollakse väga lähedal sellele, et hoone siiski krundile ära mahutada. Üks mure seisneb selles, et alajaamaga kinnistul jääb alles vähe hooviala ning hoone jääks vahetult naabermaja magamistoa akende ette. Nüüd on leitud lahendus, kuidas kavandatav hoone krundile teisiti paigutada. AS Hoolekandeteenused tellimusel on tänaseks ehitatud seitse sarnast hoonet üle Eesti. Ehitamisele kulub 8–9 kuud ja kui Põltsamaa vallavalitsuses langetatakse kiired otsused, saab hoone järgmise aasta lõpuks valmis.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus