Eriteade: Eriolukorra juht täiendas avalike asutuste sulgemise korraldust

Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 29 „Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega“ muutmine
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast täiendada peaministri 14. märtsi 2020. a korraldust nr 29, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele, järgmiselt:

1. Täiendada korralduse punkti 1 sõna „päevakeskustes“ järel sõnadega „, kasiinodes ning
mänguautomaatide saalides“. 
2. Täiendada korraldust punktiga 31
järgmiselt: „31. Punktis 1 sätestatud piirang ei kehti olümpiaettevalmistuses osalevate sportlaste, nende treenerite ja abipersonali kohta plaanipäraste treeningute läbiviimiseks Audentese Spordikeskuses ja Pärnu Kalevi Sõudebaasis vastavalt Eesti Olümpiakomitee kinnitatud nimekirjale.“.
3. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.
4. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Eriolukorra juht Jüri Ratas

blog comments powered by Disqus