Eriolukord sunnib kõiki kodus püsima

Eriolukord Eestis sai täistuurid sisse esmaspäevast, kui kõik koolid läksid koduõppele ja kehtima hakkasid paljud ühiskondlikud piirangud. Riskirühma kuuluvad inimesed, eelkõige need, kel vanust 60 ja rohkem, peavad püsima kodus. Ka palutakse perearstiga võtta ühendust telefoni teel ja leppida kokku edaspidine tegevus.


Terviseamet ei anna tänasest ka maakonnapõhist nakatunute ülevaadet, kuna nad lülituvad ümber statistikale, mis põhineb nakatunud inimese elukohapõhisusel, mitte enam kohal, kus temalt proov võeti.
Vabariigi kriisikomisjon palus rõhutada, et noored ja lapsed ei tohi koguneda kaubanduskeskustesse või parkidesse. Tuleb hoiduda kontaktidest teistega.

Inimesed kodus

Digiõppele ülemineku entusiasmi tõttu olid hommikul haridusega seotud infosüsteemid maas. Praegu töötavad paljud neist korralikult ja viimased tõrked eemaldatakse lähima tunni jooksul. Samuti soovitati õpetajatel läbi mõelda, kuidas digiprotsess peaks toimima. Haridusministeerium, hariduse infotehnoloogia sihtasutus (HITSA) ja kolleegid on kindlasti valmis nõu andma.
Perekondlikud sündmused, nagu matused ja pulmad, tuleks pidada väikeses pereringis. Siia alla lähevad ka sünnipäevad.
Küsimusele, kas eakatele seatakse liikumispiirangud, öeldi, et sellist otsust pole tehtud, otsus on vaid piiride sulgemise kohta.
Jõgeva perearstid käituvad vastavalt tervisameti kinnitatud juhistele, kinnitas perearst Terje Pruus. Kõigi perearstide telefoninumbrid ja kontaktid on saadaval haigekassa leheküljel. Samuti on kontaktid kuvatud Jõgeva valla ametlikul koduleheküljel.
Perearstidele saadetud juhises öeldakse, et kinnitatud ja võimaliku COVID-19 infektsiooniga patsiente üldjuhul vastuvõtule ei kutsuta. Teisi respiratoorsete infektsioonidega patsiente võib kutsuda vastuvõtule tavapäraselt.
Vastuvõtul järgitakse standardseid ettevaatusabinõusid. Kui patsient vastab juhudefinitsioonile, aga ei kuulu riskirühma ega ole raskes seisundis, suunatakse ta kodusele ravile ja perearsti jälgimisele. Kui patsiendi seisund halveneb ja ta võib vajada hospitaliseerimist, kutsub perearst või patsient ise kiirabi.
Kiirabi väljakutsumise vajadus otsustatakse juhupõhiselt. Jõgeva haigla juht Peep Põdder palus samuti tungiva vajaduseta mitte ringi liikuda. Eriti neil, kel on olnud kontakte nakatunute või nendega kokku puutunud inimestega. Ka ei peaks heidutama see, kui kedagi paluda endale toitu tuua. „Pole vaja viirust otsima ega levitama minna, ka poodidesse,“ sõnas Põdder.

Vallamaja jääb suletuks

Mustvee vallavanem Märt Kraft palub elanikel püsida võimalusel kodus, suhtuda väga tõsiselt terviseameti juhistesse ja nõuannetesse seoses eriolukorra ning viiruse väga kiire levikuga.
„Olukord on hetkel stabiilne ning vallavalitsus on valmis kiiresti reageerima vastavalt vajadusele või tekkinud olukorrale,“ sõnas vallvanem.
Vallavalitsuse töötajad jätkavad tööd e-posti ja telefoni teel. Järgitakse vabariigi valitsuse nõuandeid. Lasteaias käivate laste arv on viidud miinimumini. Voore, Lohusuu ja Avinurme lasteaeda ei ole lastevanemate ettepanekul viidud ühtegi last.
Valla kriisikomisjon koguneb esialgsetel andmetel reedel, 20. märtsil, olukorra halvenemisel kindlasti varem.
Põltsamaa vallvanem Margus Möldri kinnitas, et olukorda tasub suhtuda tõsiselt ning käituda vastavalt eriolukorrast tingitud ettekirjutustele ja juhenditele. Ka Põltsamaa valla kriisikomisjon koguneb regulaarselt ja vajaduse korral reageerib olukorrale.
Jõgeva kriisikomisjoni juht ja asevallavanem Mati Kepp soovitab kinni pidada eriolukorra nõuetest. „Vastavalt olukorrale toimetame edasi. Vallamaja jääb suletuks, kel on vaja, see helistab,“ sõnas vallajuht. „Ka väljas olevat postkasti võib kasutada. Kui on mure, saab kõik tehtud,“ lubas Kepp.
Lasteaiad on lahti, kuid soovitus on jätta lapsed koju. Ka plaanitakse laste ümberpaigutamist lasteaias, kuid on ka mõtteid jagada lasteaedade vahel töökoormus. Nakatumiste kohta Jõgeva vallas teateid pole.

INDREK SARAPUU

PEREARSTID

Töö ümberkorraldamine esmatasandil alates
16. märtsist:
1. Plaaniline patsientide vastuvõtt peatatakse.
2. Kogu perearstikeskuse tegevus käib esmalt
telefoni- ja e-posti kaudu.
3. Perearstikeskusesse ei tohiks siseneda eelneva
kokkuleppeta. Loa saamiseks helistage oma
perearsti telefonile!

Perearstide kontaktid Jõgeva vallas:
Galina Šeremeta, telefon 772 1182,
galina.seremeta@mail.ee.
Pereõde Kairi Blinnikov võtab vastu esmaspäevast reedeni
kella 8–16.
Juri Kadatski 772 1485,
Terje Pruus, telefon 772 1705, 5660 8679, pruust@hot.ee
Pereõde vastab telefonile kogu praksise lahtioleku ajal.
Valentina Zevakina, telefon 776 0058,
valentina.zevakina@mail.ee
Sirje Järvesaar, telefon 776 0157
Kuremaal
Anne Oras, telefon 773 2331, dr.anneoras@gmail.com
Vaimastveres
Malle Koppa, telefon 776 2787
Palamusel
Airi Kasemägi, telefon 776 0540
Andres Siig (abiarst) 776 0540
Tormas
Julia Saks, telefon 773 4234
Sadalas
Anu Kabin, telefon 774 9431
Pereõde Saimi Teppan

blog comments powered by Disqus