Erinäoline õpe Jõgevamaa gümnaasiumi valikkursuste nädalal

Kui tavaliselt võetakse koolides õppeaasta viimast nädalat üsnagi lõdvalt, siis Jõgevamaa gümnaasiumis toimusid nädala jooksul terved huvitavate ja praktiliste ainete kursused.

Õppeaasta viimane koolinädal möödub tavaliselt filmide, klassiekskursioonide ja viimaste järelevastamiste tähe all. Sellel suvisele koolivaheajale eelneval ajavahemikul on klassikalist õppetööd raske läbi viia: ilmad on soojad, oodatakse suve ning nii mõnelgi on kevadväsimus. Jõgevamaa gümnaasiumis otsustati sisustada see nädal viisil, mis oleks ühtaegu vaheldust pakkuv, praktiline, lõbus ja samas toimuks ka efektiivne õppetöö.

Kursused vastavalt õpilase huvidele

Ülemöödunud nädala esmaspäevast reedeni ehk 2.-6. juunini peeti Jõgevamaa gümnaasiumis nädal, mille jooksul pakkusime igale õpilasele võimalust osaleda tema huvidele vastaval valikkursusel. Iga kursus algas esmaspäeval ja oli läbi reede õhtuks.

Õpilastele anti juba veebruaris võimalus valida neljateistkümne kursuse vahel, huvilisi jätkus neist üheksale. Kursused viisid õpilasi matkama Lõuna-Eestisse (matkamise alused), õppeekskursioonile Sankt Peterburgi (õppereis Sankt Peterburgi), avastama ja lähemalt uurima Jõgevamaa kaunist loodust (õuesõppe looduskursus, mida rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus), paremini tundma õppima Jõgeva- ja Tartumaad (tunne oma kodukanti) või iseennast (Praktiline Psühholoogia).

Kõige praktilisematel kursustel õpiti, kuidas remontida oma korterit (viimistlustööd) ja hooldada oma autot (sõiduauto hooldus).

Kursus ühe nädalaga

Taolise nädala korraldamise mõte tekkis juba möödunud aastal, kui direktor Alo Savi ja õppejuht Anti Alasi planeerisid kooli õppekorralduse ülesehitust ja põhimõtteid. “Olime töötanud mitmetes koolides ning oli kogunenud mõtteid, kuidas teha asju paremini ja teistmoodi, kui seda tavaliselt on harjutud tegema. Esialgne mõte oli korraldada projektinädal, kus erinevad õpilased tegelevad erinevate projektidega. Sealt see idee edasi areneski, et ühe nädalaga saaks omandada terve kursuse,” selgitas õppejuht Alasi mõtte arenemist praktiliseks tegevuseks.

Kursuste puhul oli oluline see, et need olid orienteeritud õppetööle. Ka õppereis Sankt Peterburgi ei tähendanud mitte lihtsalt bussi istumist ja linna külastamist, vaid õpilased said enne õppereisi ülesanded ning pärast naasmist peeti seminar, mille käigus selgitati, täiendati ja analüüsiti, mida naaberriigi ühes kultuursemas linnas nähti.

Ka matkakursuse praktilisele osale ehk päris matkamisele eelnes põhjalik ettevalmistus matka teooriast kuni varustuse muretsemise ja pakkimiseni ning pärast matka toimus sellel omandatud kogemuste analüüs.

Laiendada koostööd Tallinna suunal

“Algusest peale oli mõte, et neid kursusi ei pea õpetama mitte ainult meie oma õpetajad, vaid oleme avatud kõigile headele võimalustele ja pakkumistele,” ütles kooli õppejuht Anti Alasi. “Loomulikult tuli ise neid võimalusi ja pakkumisi hankida: pöördusime selleks kõigi Eesti suuremate kõrgkoolide ja mitmete kutsekoolide poole. Sel aastal õnnestus jõuda koostööni Tartu Ülikooli (praktilise psühholoogia kursus), Põltsamaa ametikooli (viimistlustööd ja sõiduauto hooldamine) ja Tartu kunstikooliga (värvi- ja stiiliõpetus), järgmisel aastal kavatseme leida ka rohkem tehnoloogia- ja infotehnoloogia valdkonda leiduvaid valikkursusi ja laiendada koostööd Tallinna suunal.

Uued huvitavad õpetajad

Jõgevamaa gümnaasiumis toimunud hariduslik innovatsioon äratas imestust ja huvi koostööpartnerites, kelle abil me seda ellu viisime. Noarootsi gümnaasiumi direktor Laine Belovas lubas juba järgmisest aastast seda ka oma koolis rakendada. Tallinnast ja Tartust eemal asuvatele koolidele on taoline valikkursuste nädal hea võimalus tuua õpilaste ette inimesi, kes sinna muidu ei satuks: raske ja ajamahukas on terve kooliaasta vältel käia kord nädalas Tallinnast Jõgevale ja tagasi. Hoopis lihtsam on tulla üheks terveks nädalaks ja pühenduda huvitavale ja praktilisele tegevusele.

“Kogu kursus ühte nädalasse! Kas see on võimalik?” väljendas kooli direktor Alo Savi koostööpartnerite esialgset üllatust: “Nad vajasid mitu korda üleselgitamist, et mida me neilt ikkagi ootame ja kuidas on ühenädalane kursus võimalik, aga kui nad juba aru said, siis sujus koostöö väga hästi.”

Valikkursuste nädalal toimunud kursused

•Fotograafia (õpetajad Andra Kirna ja Anne Jaama)

•Matkamise alused (õpetaja Neeme Katt)

•Praktiline psühholoogia (mitmed õpetajad, kursuse koordinaator Madis Vasser Tartu Ülikoolist)

•Sõiduauto hooldamine (koostöö Põltsamaa ametikooliga, õpetajad Toomas Sommer ja Harri Laustam)

•Tunne oma kodukanti (õpetajad Tiit Naarits ja Merle Ojamets)

•Viimistlustööd (koostöö Põltsamaa ametikooliga, õpetaja Ivar Viks)

•Värvi ja stiiliõpetus (koostöös Tartu Kunstikooliga, kursuse koordinaator Kadi Kreis)

•Õppeekskursioon Sankt Peterburgi (õpetaja Ljudmila Vahtla)

•Õuesõppe looduskursus (õpetajad Veronika Uusna, Ulvi Tiisler, Maire Tuimets)

Õpilaste rvamusi

Sigrid Laurikainen 10b klassist

Valikkursuste nädalal olin mina psühholoogia kursusel. Mulle meeldis see väga, sest ma sain uusi ja huvitavaid teadmisi,  näiteks, et kuidas jätta võõrkeeltes sõnu meelde, kuidas näha, et inimene valetab või isegi kuidas kehakeele järgi aru saada,  mida inimene sinust arvab. Kõige enam meeldisid mulle õpi- ja mälutehnikad ning armastus ja seksuoloogia, sest seal toodi palju näiteid elust ja näidati ka teemakohaseid videosid, mis aitasid teemat mõista ja paremini omandada.

Meeri Rahn 11a klassist

Valikainenädal on hea vaheldus tavalisele koolinädalale. Valikuid oli palju ning igaüks leidis endale sobiva, alates autohooldusest psühholoogiani. Ka oli vahva see, et seltskonna moodustasid õpilased  meie koolist, kellega oli tore lähemalt tutvust teha. Mina valisin pikast nimekirjast matkamise ning jäin meeletult rahule.

Arles Karv 12 klassist

Valikkursuste nädal oli uudne ja huvitav. Oma valikus pettuma ei pidanud (värvi- ja stiiliõpetus), sest Tartu kunstikooli õpetajad suutsid pikad kuuetunnised õppepäevad väga huvitavaks teha. Eriti meeldisid praktilised tööd, mis ei lasknud tundidel rutiinseiks  muutuda. Kõik viis päeva olid väga töökad ja juurde sai palju teadmisi antud valdkonnas. Peale hakati ajaloost ja välja jõuti tänapäevani. Arutleti ka selle üle, mis võib muutuda tulevikus.

i

ALO SAVI, ANTI ALASI, NELE GRAVERSON

blog comments powered by Disqus