Eriilmelised õpitoad meelitasid osalema täiskasvanud õppijaid

Eelmise nädalal oli Avinurmes täiskasvanu õppija nädal. Selle raames said kõik soovijad osa võtta erinevate teemadega õpitubadest.


„Kõik sai alguse meie maakonna täiskasvanud õppija nädala koordinaatorist Pille Tutist, kelle palvel kõik maakonna piirkonnad pidid esitama kandidaate täiskasvanuhariduse nominentideks nii aasta õppija kui aasta õpiteo jaoks,” selgitab Avinurme kultuurikeskuse juht Marika Schasmin.
„Loogiliseks jätkuks oli siis ka ise kogukonnas korraldada täiskasvanu õppija nädal ehk TÕN ja pakkuda välja piirkonna inimestele põnevaid õpitubasid. Koostasime plaani ja pidasime läbirääkimisi erinevate ettevõtjate ja Töötukassa spetsialistidega. Korraldusse olid kaasatud kultuurijuht ning kunstiline juht ja õpitubasid juhendanud isikud. Aitasid veel Avinurme gümnaasium ja Avinurme Puiduait.”

Kõikide huvide ja soovidega püüti arvestada

„Meie suureks rõõmuks osutus Jõgevamaa aasta õppijaks Avinurme kultuurikeskuse kunstiline juht Katre Mölder. Kultuurikeskuses toimunud tänuüritusel esines Eestis tuntust kogunud LED-saksofonist Henri Aruküla ja kõiki kohale tulnuid ootas kaunis pidulaud,” tunnistab Schasmin.
Et Avinurmes toimus täiskasvanu õppija nädal esimest korda, siis püüti arvestada kohalikega varem jutuks olnud õpitubade soovidega ja sellest lähtuvalt tehti lõpuks ka valik. Oodati rohket osavõttu ja selleks tehti reklaami nii sotsiaalmeedias kui pandi üles kuulutusi kohalikele infotahvlitele. Osavõtt jäi küll oodatust väiksemaks, aga usutakse, et saades innustust sel aastal toimunust on järgmisel aastal huvi suurem. Kohalikest ettevõtetest kaasati seekord puidufirma Avinurme Puiduait, kus on töötoad nende igapäevane tegevus ja valiti välja toiduga seonduv õpituba.

Avinurme – väike armas alevik

Avinurmes tegutseb juba aastaid aiandusklubi ja nii oligi esimeseks teemapäevaks loeng „Koduaia ettevalmistamine talveks”, mida juhendas aiandusklubi liige Maire Vaher. Toimus hariv koolituse osa ja kõik soovijad said ka oma küsimustele vastused.
„Teisel päeval olime palunud appi kohaliku ettevõtte Avinurme Puiduait ja valisime õpitoaks seekord leivaküpsetamise, täpsemalt leivapõrsa küpsetamise töötoa,” selgitab Marika Schasmin ja lisab, et sai teha oma esimesed katsetused leiva küpsetamises. Puiduaida leivameister Agne Matso jagas näpunäiteid, kuidas segada kokku üks hea leivataigen, mida head ja paremat sinna sisse võiks panna ja loomulikult, mis on salarelv, et leib kenasti kerkiks ja hõrgult maitseks. Töötoas sai igaüks panna oma käteosavuse proovile ja meisterdada endale leivapõrsa.

Savi sai paljudega sinasõbraks

Avinurme gümnaasiumis on olemas kõik võimalused Savikoja keraamika töötoa korraldamiseks, aga siiani pole juhendaja puudumisel see tuba väga suurt rakendust leidnud. „Nii oli meie suur soov, et kõik soovijad saaksid savikoja keraamika töötoas saviga sinasõbraks ja võiksid endale midagi toredat meisterdada. Ehk tekib töötoas olnud inimestel soov ka edaspidi savikojas kaasa lüüa,” on Schasmin kindel. Kolmandal õpipäeval sai töötoas algust tehtud ning koolitaja ja saviringi juhendaja Evelyn Sepp teeb soovijatele edaspidigi saviringi.
Koostöös Avinurme gümnaasiumiga otsustati viimasel päeval nende saalis korraldada ühiselt karjäärinõustamise loeng koostöös Eesti Töötukassaga nii täiskasvanutele kui gümnasistidele.
Loenguid pidasid Eesti Töötukassa spetsialistid Anneli Peterson ja Kristiine Malm.
Nõustamisel käsitleti väga erinevaid teemasid alates kandideerimisdokumentide vormistamisest kuni virtuaalse identiteedi ja sotsiaalmeedia ohtude ja võimalusteni.
„Töötuse protsent meie piirkonnas väga suur hetkel pole, on eraettevõtjaid, kes pakuvad töötamise võimalust nende ettevõtetes ja kuhu saab soovi korral tööle minna,” kirjeldab Marika Schasmin „Kuna esimene kord sellist nädalat korraldada oli ka meile proovikiviks, siis siit võtsime kaasa mõtteid uuteks kordadeks ja usume, et Avinurmes saab selline TÕN nädal traditsiooniks, lausa iga-aastaseks sündmuseks.”

ULVI TAMM

blog comments powered by Disqus