Eramutes säästetakse energiat rohkem kui korterites

Ehkki hinnanguliselt tarbitakse enamik kodumajapidamiste energiast kortermajades, on suurim energiasääst seni saavutatud siiski eramutes. Tõsiasja, et Eesti eramud on korteritest energiasäästlikumad, kinnitavad ka Eesti Energia e-teeninduses täidetud 10 000 energiaprofiili andmed: keskmise eramu energiakulu ruutmeetri kohta on 12,67 eurot, korteri oma aga 16,53 eurot.

Nõnda suur erinevus eramute ja korterite energiakulude vahel tuleneb sellest, et eramuomanikud on motiveeritumad energiasäästu investeerima. Eramu puhul vastutab energiakulude tekkimise ja maksmise eest enamasti üks perekond, seetõttu tuntakse ka rohkem huvi kokkuhoiu vastu.

Energiaprofiilidest selgub, et kodu seinad on soojustatud 55 protsendil eramutest ja 33 protsendil korteritest, katus, pööning ja keldrikorrus on soojustatud 56 protsendil eramutest ja 34 protsendil korteritest. Kolmveerandil eramutest ja  ka korteritest on aknad vahetatud.

Profiili täitnud kortermajade elanikest 59 protsenti kasutab kaugkütet, mis on elektri- ja õlikütte kõrval üks kallimaid. Kaugkütte hind võib piirkonniti erineda mitmeid kordi.  

Eramuid köetakse enamasti ahjudega, kuid viimaste aastate jooksul on oluliselt kasvanud ka soojuspumpade kasutamine.

Energiaprofiilidest ilmneb ka, et keskmine toatemperatuur nii eramutes kui ka korterites on ligi 21 kraadi, mida loetakse optimaalseks. Toatemperatuuri reguleerides saab energiakulusid märkimisväärselt kokku hoida, sest toatemperatuuri alandamine kas või ühe kraadi võrra vähendab küttekulusid ligi viis protsenti.

Ehkki KredExi rekonstrueerimistoetuse suurima määra üheks eelduseks on kütteregulaatorite ja küttekulu jaoturite paigaldamine, on need paigaldatud vaid vähestesse kaugküttega kortermajadesse. Ometi aitavad need soojustuse kõrval kõige tulemuslikumalt küttekulusid juhtida.

Eesti Ehitusregistri statistika näitab, et ligi 70 protsenti eramutest ja 94 protsenti kortermajadest kannab D või sellest madalamat energiaklassi. Eesti Energia e-teeninduses on oma energiaprofiili täitnud 5000 eramu- ja 4500 korteriomanikku.

Eesti Energia energiaprofiili leiab ettevõtte e-teenindusest aadressil www.energia.ee ning selle täitmisel tuleb vastata 24 küsimusele oma eluaseme seisukorra, energia- ja veekulude, koduste seadmete ja tarbimisharjumuste kohta.

i

TEET KEREM, Eesti Energia energiasäästu valdkonna projektijuht

blog comments powered by Disqus