Erametsaliit tunnustas Harry Pütseppa

Eesti Erametsaliit tunnustas oma kevadisel volinike koosolekul traditsiooniliselt neid, kes on andnud märkimisväärse panuse erametsanduse arengusse või tutvustamisesse. Kolme äramärgitu seas sai tänumärgi ka erametsaliitu kuuluva Vooremaa metsaühistu juhatuse
esimees Harry Pütsepp, kes on viimase aasta jooksul paistnud silma metsaühistute tegevuste tutvustamisega sotsiaalmeedias.
Tänumärgi ja tänukirjad andsid üle Eesti Erametsaliidu juhatus esimees Ando Eelmaa ja liidu tegevjuht Jaanus Aun.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus