Erametsakeskus võtab riigilt üle metsaomanike nõustamise

Keskkonnaministeeriumi asutatud sihtasutus Erametsakeskus võtab järgmisel aastal riigilt täies mahus üle erametsaomanike nõustamise ja jagab kuni aastani 2013 Euroopa Liidu metsatoetusi kokku 716 miljoni krooni ulatuses.

1999. aastal asutatud Erametsakeskuse (EMK) ülesanne on suurendada metsaomanike teadmisi metsade keskkonnasõbralikust ja tõhusast majandamisest ning toetada erametsaomanike ühistegevust. Erametsakeskus käivitas metsandusliku nõuandesüsteemi juba 2000. aastal, kui atesteeriti esimesed metsakonsulendid. Praegu nõustab metsaomanikke 37 konsulenti, kes jagavad nõuandeid nii metsanduses kui ka kogu maaelu arengu küsimustes.

Konsulentide arv ja nõustamiste maht suureneb, järgmisest aastast on kogu Eesti kaetud konsulentide võrgustikuga. See on vähendanud ja vähendab veelgi kohalike keskkonnateenistuste metsaspetsialistide tööd.

Kaheksandat aastat jagab Erametsakeskus erametsaomanikele ka toetusi, mille maht on pidevalt suurenenud. Näiteks 2000. aastal said metsaomanikud toetusi kokku 450 000 krooni, aastal 2008 küündis see summa juba 30 miljoni kroonini. Tänavu sai Erametsakeskus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt (PRIA) õiguse ka Euroopa Liidu metsandustoetuste jagamiseks. Kuni aastani 2013 jagab EMK eurotoetusi kokku 716 miljonit krooni ulatuses.

Erametsakeskus on seadnud eesmärgi kujuneda kompetentsikeskuseks, mis valdab erametsaomanikule vajalikku oskusteavet, korraldab toetuste jagamist, erametsanduse tugisüsteemi toimimist ning metsanduse huvigruppide koostööd. Kokkuvõttes tähendab see kõik paremat teadlikkust metsade majandamisest ja loodushoiust.

MARKU LAMP, Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja

blog comments powered by Disqus