Erakondadel rikkalik lubadustepagas

Kui kohalike omavalitsuste volikogude valimistel on Keskerakonnal, Reformierakonnal ja sotsiaaldemokraatidel kandidaatide nimekirjad kõigis kolmes vallas, siis IRL-i ja EKRE esindajad pürivad volikogudesse vaid Jõgeva ja Põltsamaa vallas.


EKRE nimekirjas kandideerib Jõgeva vallavolikokku 17 inimest. Esinumbriks on riigikogu liige Raivo Põldaru, kes loosi tahtel sai ka esimese numbri 101. Veel on nimekirja eesotsas Margit Avi, Peeter Tõnismäe, Sulev Sova, Anne Maarand.

Põltsamaa vallavolikokku on EKRE-st kandideerijaid 15. Esimesed on nimekirjas Tartu- ja Jõgevamaa ringkonna juhatuse liikmed Olev Teder, Eve Miljand, Sirje Kukk ja Gerli Räni. “Kandideerijate leidmine polnud kuigi lihtne. Et inimene jõuaks kandideerimise soovini, peab ta sisemuses saama selgusele, äratundmisele võimalusest ja vajadusest toetada oma erakonna ideede elluviimist kohalikul tasandil. Selleks on vaja julgust. Eriti siis, kui õhus on oht, et vanad valdade valitsejad tulevad tagasi ja töö kaotamise võimalus on üpris reaalne. Just selle hirmu tõttu loobus üks tubli Palamuse valla allasutuse töötaja kandideerimisest,” rääkis Põldaru. Tema sõnul tuleb kandideerijatelt oodata ka pühendunud suhtumist rahvuse, keele ja kultuuripärandi püsimajäämisesse, kindlaksjäämist aadetele, mille eest võideldi Vabadussõjas ja laulva revolutsiooni ajal, seisti silmitsi vene tankidega teletorni juures.

Põldaru märkis, et omavalitsuses peab EKRE oluliseks veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide korrashoidu ja nüüdisajastamist, Jõgeva ümbruse asumite kergliiklusteede kaudu ühendamist Jõgevaga. “Volikogu juurde tuleks moodustada eakate nõukogu, tõeliselt tuleb väärtustada kultuuri- ja spordientusiastide tööd. Abiellunud noortel tuleks võimaldada pulmapeo korraldamist väga esinduslikus paigas ja üürivabalt. On tähtis, et volikogu nõusolekuta ei asuks siia elama ükski EL-ist ümberjaotatud pagulane, et lasteaias ja koolis kasvatatakse tüdrukuid naisteks ja poisse meesteks.”

Lapsed, erivajadustega inimesed ja koostöö

IRL-i nimekirjas on Jõgeva vallavolikogusse 37 kandideerijat. Nimekirja esimesed on Jõgeva linnavolikogu esimees Mihkel Kübar, tema on ka IRL-i vallavanema kandidaat, Aivar Kokk, Rait Persidski, Torma põllumajanduse osaühingu juhataja Ahto Vili, ettevõtte juht Vello Mäesepp, Jõgeva maavalitsuse nõunik Vahur Kukk ja Jõgevamaa gümnaasiumi direktor Priit Põdra.

“Meie peaeesmärk on kindlustada elamisväärne elu kõikidele vallaelanikele. Tasuta peaksid olema vallasisene ühistransport ja kooliõpilastele võimalus osaleda vähemalt ühes huviringis ning sõit Kuremaa ujulasse ja sauna ning vähemalt kord kuus tasuta sauna ja ujula kasutus. Lasteaialastele kindlustaksime tasuta lõunasöögi. Koostöös ettevõtjatega tuleks käivitada sotsiaal-invatakso. Ettevõtjad vajavad ja väärivad igati valla toetust,ˮ ütles riigikogu liige ning IRL-i Jõgevamaa piirkonna juht Aivar Kokk. Ta on vallavolikogu esimehe kandidaat.

“Igas piirkonnas peavad olema lasteaiad. Valmis tuleb ehitada ka Palamuse lasteaed. Soodsaim finantsiline lahendus tekiks aga siis, kui vald ostab lasteaia ehitajalt kohe välja. Nüüdisajastamist ootab ka Torma lasteaed,” ütles Kokk.

“Haldusreformi tõttu eeldavad seekordsed valimised uutmoodi mõtlemist. Kui varem oli loomulik, et valiti oma sugulast, sõpra või tuttavat, siis nüüd peaks ennekõike kaaluma, millisel kandideerijal on juhtimisoskused ja majanduslik mõtlemine ning kellest oleks kõige rohkem kasu kogu vallale,” lisas ta.

Põltsamaa vallavolikogusse kandideerib IRL-i nimekirjas üksteist inimest. “Suuremad volikogu töökogemused on Eero Saarel, Toivo Kroonil ja minul,” rääkis esinumber Uno Valdmets. “Meie tegevused ja otsused lähtuvad Eesti riigi, eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsima jäämisest. Teeme nii, et igal lapsel on olemas lasteaiakoht, kodulähedane kool ning Põltsamaa linnas töötav gümnaasium. Panustame turvalise ja innovaatilise õpikeskkonna arendamisse. Tähtsal kohal on traditsioonilised pereväärtused ning tahame, et ühinenud Põltsamaa vald oleks elamiseks parim paik. Tahame, et inimesed leiaksid vallas tööd ning seetõttu loome eeldusi uute ettevõtete ja töökohtade tekkimiseks.Omavalitsuse ametnikud on inimeste jaoks: kompetentsed, informeeritud, otsused on läbipaistvad ja arvestavad valdade liitumislepingu põhimõtteid. Otsustusprotsessi kaasame linna- ja külavanemad, kolmanda sektori esindajad.”

Keskerakond lööb pikima nimekirjaga

Tänavustel kohalike omavalitsuste valimistel on pikim (69 kandideerijat) nimekiri Keskerakonnal Jõgeva vallavolikogusse. Esinumbriks ja vallavanema kandidaadiks on Jõgeval abilinnapeana ja linnapeana töötanud Aare Olgo, talle järgnevad Jõgeva vallavanem Enn Kurg, kauaaegne Palamuse vallavanem Urmas Astel ning Torma vallavolikogu liige, Urmas Raide.

“Karismaatiliseks kandideerijaks on kindlasti Olavi Annuk. Nimekirjas on ka mitu koosseisu riigikogusse kuulunud ja linnavolikogu esimeheks olnud Mai Treial, eelmine abilinnapea Ants Prii, Jõgeva sotsiaalkeskus Elukaar juhataja Heli Raevald, koolijuht Arvo Sakjas ja mitmed teised tuntud inimesed,” märkis Olgo.

“Valimisprogrammis on eesmärkideks näiteks hommikupudru pakkumine lasteaia- ja koolilastele, kõikide teede tolmuvabaks muutmine, vallasisene tasuta ühistransport, igal aastal koolides parima klassikollektiivi välja selgitamine ja premeerimine 10 000 euroga, samuti munitsipaalpolitsei loomine,” ütles üks kandidaatidest Peep Põdder.

Põltsamaa vallas juhib Keskerakonna nimekirja praegune Põltsamaa linnavolikogu esimees Andres Vään, talle järgnevad Põltsamaa linnavolikogu liige Margi Ein ja kauaaegne Põltsamaa ametikooli õpetaja Riho Laanes.

Pajusi vallast kandideerib näiteks Tapiku mõisa omanik ja sealse Vabadussõja altari taastaja Olev Kull, Puurmani vallast Vello Pettai. Pikka aega elas selles vallas ka volikogusse pürgiv kardispordiedendaja Peeter Kallasmaa, kes praegu on põltsamaalane.

Põltsamaa vallavanema kandidaati Keskerakonnal pole, küll aga pakutakse välja volikogu esimehe kandidaat.

“Mõelda on tarvis sellelegi, kuidas leida tööd seniste Põltsamaa linna ja Põltsamaa, Pajusi ning Puurmani vallavalitsuste töötajatele. Eriti oluliseks peame Põltsamaa ühisgümnaasiumi alleshoidmist ja selle arendamist koos õpilaskodu ja staadioniga. Uuel omavalitsusel on tarvis igati toetada ettevõtlikkust ja omaalgatust,” rääkis Andres Vään.

Keskerakonna valimisnimekirja esinumber Mustvee vallas, Max Kaur, plaanib taastada raudtee Mustvee ja Avinurme vahel. Tema sõnul on selles erakonnas kandideerijate ideeks taastada ka laevaliiklus Tartusse ja Pihkvasse. Kaur märkis, et Mustvee vallas tuleb maksimaalselt panustada turismi arengusse, näiteks toetada spaa rajamist. Mustvee vald peaks järgmise nelja aasta jooksul viima lõpuni Mustvee linna vee- ja kanalisatsiooniprojekti ning ehitama välja Kasepää piirkonda nüüdisaegse vee- ja kanalisatsioonisüsteemi.

Reformierakond panustab töökohtadesse

Reformierakonna Jõgeva vallavolikogu valimisnimekirja viis esinumbrit on praegune Jõgeva linnapea Raivo Meitus, Jõgeva linnavolikogu aseesimees Margus Kask, Jõgeva vallavolikogu liige Ain Viik, Torma vallavolikogu esimees Ülvi Nool ja Palamuse valla ettevõtja Raivo Kadaja.

Vallavanema kandidaadiks on Raivo Meitus. “Volikogu esimehe kandidaati pole kokku lepitud, kuid väga tugevad kandidaadid on Margus Kask ja Ülvi Nool, kellel on volikogude juhtimise kogemus. Oma valimislubadused on Reformierakonna nimekirjal tervikuna, kuid ka igal kandideerijal eraldi. Hindan seda, et kõigi ühinenud  piirkondade inimesed tunneksid ennast ühise kogukonnana ning uues omavalitsuses oleksid igas eas inimestele võimalused hästi hakkama saada. Peavad säilima igale piirkonnale omane vaim ja hea elukeskkond.

Olen alati toetanud ettevõtlusvabadust. Kui ettevõtjal läheb hästi, on tagatud töökohad, siis tullakse peredega valda ja jäädakse,” rääkis Raivo Meitus. Tema sõnul on Reformierakonna jaoks oluline, et seniste omavalitsuste arengukavades olevad eesmärgid saaksid ellu viidud.

Reformierakonna kandidaatide esinumbrid Mustvee valla nimekirjas on Raivo Vadi Mustvee, Ove Kalme Kasepää, Siim Kolk Saare, Urmas Soosalu Lohusuu ning Aivar Saarela Avinurme ringkonnast.

Reformierakonna Põltsamaa vallavanema kandidaadi Erkki Keldo sõnul on pikemaajalises perspektiivis eesmärk muuta Põltsamaa vald kasvava elanikkonnaga omavalitsuseks. “Selleks tuleb koostöös ettevõtjatega pakkuda konkurentsivõimelisi töökohti. Reformierakonna nimekirjas kandideerijad peavad vajalikuks keskusi ühendavate autoteede korrastamist ning turvalisust ja inimeste liikumissuundi arvestava kergliiklusteede võrgustiku rajamist ning selle ühendamist lähedal asuvate keskustega: Adavere, Pajusi, Esku ja Kamariga.”

Reformierakonna kandidaat Põltsamaa vallavolikogu esimeheks on vallavolikogu aseesimees ja Põltsamaa linnavalitsuse liige Margus Metsma. Tema sõnul peaksid vallale heaks koostööpartneriks saama külaseltsid.

Sotsiaaldemokraatidel nimekirjad kolmes vallas

Jõgeva vallavolikokku on Sotsiaaldemokraatliku erakonna nimekirjas kandideerijaid 20. Kandidaadid on tähestikulises järjekorras, välja arvatud esinumber ja vallavanema kandidaat Jõgeva abilinnapea Mati Kepp ning ankrumees linnavalitsuse liige Kristian Vaarpuu. “Pärast valimisi moodustub vastavalt saadud häälte arvule uus pingerida. Sõltumata asukohast nimekirjas on kõik kandidaadid kogemustega, oma valdkonda süvitsi tundvad inimesed ning suudavad ja tahavad oma teadmisi ja energiat muudatuste elluviimiseks kasutada,” ütles Kepp.

Põltsamaa vallavolikokku kandideerib sotside nimekirjas 29 inimest, 18 naist ja 11 meest. “Püüdsime oma nimekirja kokku panna nii, et esindatud oleksid kõik piirkonnad – võrdset tulemust taga ei ajanud, sest ka praeguste omavalitsuste suurused on erinevad,” ütles esinumber ja vallavanema kandidaat Margus Möldri, kes praegu Puurmani vallavanem. Nimekirja esinumbri ja vallavanema kandidaadi otsustasid tulevase Põltsamaa valla sotsid juba pool aastad tagasi.

“Esimesed kohtumised valimisprogrammi koostamiseks toimusid juba veebruaris. Nendel osalesid nii kandideerijad kui ka teised, kellele piirkonna areng korda läheb. Oleme kohtunud noortega ja saanud soovitusi kuldses eas inimestelt, pidanud nõu arendajate ja ettevõtjatega, küsinud arvamusi lapsevanematelt ja lastelt. Piirkonna arenguks on vaja keskset atraktsiooni, mis lööks elu käima kogu vallas. Selleks võiks olla kosmopark, moodne ujula või Kamari veekeskus. Me teeme kõik selleks, et erainvestorid tahaksid siia tulla ja anda Eesti keskpunktile uus hingamine. Võtmeteguriks on ka tugev ning huvitav gümnaasium,” rääkis Möldri.

Aus valitsemine, rahaasjad korda

Mustvee valda kandideerimiseks on sotsidel 36liikmeline nimekiri. Mustvee ringkonnas on nimekirja eesotsas Saare vallavanemana töötanud ja riigikogusse kuulunud Jüri Morozov, Mustvee kultuurikeskuse juhataja kohusetäitja Laidi Zalekešina ja Saare vallavara juhataja Aare Uleksin, Kasepääl Tiheda lasteaia direktor Maris Rohtla, Kasepää vallavolikogu liige Monika Linno, Saare vallavanem Hannes Soosaar, Voore põhikooli õpetaja Heveli Ivask ja vallavolikogu esimees Andri Plato.

Jüri Morozovi sõnul on sotsiaaldemokraatidel Mustvee vallavanemaks ja vallavolikogu esimeheks mitu kandidaati. “Rahvakoosolekud on andnud kinnitust nendele programmilistele eesmärkidele, mis oleme seadnud, näiteks aus valitsemine,” lasus Morozov.

“Seisame Kääpa ja Voore piirkonna elujõulise arengu eest. Meie eesmärk on maal elamise väärtustamine ja selleks tingimuste loomine. Uues vallas jätkub elanike teenindamine Voore ja Kääpa teenuskeskustes. Rajame Kääpale ja Voorele vaba aja veetmise ruumid nii eakatele kui ka noortele,” lisas Hannes Soosaar. Tema sõnul on uues vallavolikogus oluline koostöö. “Algus on kindlasti väga töömahukas ja ka pingeline, sest vastu tuleb võtta raskeid otsuseid. Pusletükid on vaja uuesti kokku laduda.”

Erakondade esinumbrid

Jõgeva piirkond

*Raivo Põldaru EKRE

*Mihkel Kübar IRL

*Raivo Meitus RE

*Aare Olgo KE

*Mati Kepp, SDE

Põltsamaa piirkond

*Olev Teder EKRE

*Uno Valdmets IRL

*Margus Metsma RE

*Andres Vään KE

*Margus Möldri SDE

Mustvee piirkond

*Max Kaur KE

*Raivo Vadi RE

*Jüri Morozov SDE

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus