ENTRUM kasvatab julgete noorte põlvkonda

Laupäeval kogunes Tartus Eesti Energia algatatud noorte ettevõtlikkuse arenguprogrammi ENTRUM teisele Lõuna-Eesti sessioonile 90 noorte projektimeeskonda. Noored õppisid oma ala tipptegijate käe all, kuidas koostada idee elluviimiseks head tegevusplaani.

ENTRUM-programmi raames esitasid Lõuna-Eesti noored projektid, mille hulgast leiabki kõige rohkem just selliseid, mille eesmärk on lahendada puudujääke noorte endi elukeskkonnas. Noortekeskused, – ajakirjad,  – laagrid ja  neile mõeldud tööotsimisportaal on vaid üksikud näited ideedest, mida noored oma kodukohas käivitada soovivad.

Arenguprogrammi teisel sessioonil kohtusid noored esmakordselt külalisjuhendajatega ning iga projektimeeskond sai kiirkohtumiste vormis oma ideele tagasisidet vähemalt tosinalt oma ala professionaalilt. ENTRUM külalisjuhendajad on noortele toeks kogu projekti ettevalmistamise ja elluviimise jooksul.

Eesti Energia algatatud noorte ettevõtlikkuse arenguprogrammis ENTRUM osaleb ligi 400 teadmisjanulist noort Tartumaalt, Jõgevamaalt, Põlvamaalt, Võrumaalt ja Valgamaalt. Täiendavat informatsiooni ENTRUM-programmi tegevuste kohta ja ka Lõuna-Eesti noorte projektiideed leiad programmi veebilehelt www.entrum.ee.

i

DARJA SAAR, SA Entrum tegevjuht

blog comments powered by Disqus