Enne Vooremaad tehti Punalippu

1. märts 1983

17. veebruaril käisime klassiga vaatamas balletti “Giselle”. Enne etendust avanes meil meeldiv võimalus tutvuda ka teatritöötajate argipäevaga. Käisime läbi paljud tööruumid, nägime, kuidas tehakse parukaid. Esimest korda saime saalile pilku heita ka teiselt poolt – lavalt. Avanev pilt üllatas väga. Saal paistis üsna väike, mitte suurem kui Mustvee kultuurimaja oma. /…/ Vanemuisel on ka oma sepikoda, kus valmistatakse mõõku, nuge, kroone, ehteid jne, mida laval kasutatakse. Need paistavad välja nagu ehtsad, ehkki tegelikult on tehtud plekist või papist. /…/ Pärast ekskursiooni Vanemuisesse sai teatri argielu tuttavamaks. Ühe lavastuse heaks vaeva nägijaid on ju tegelikult tunduvalt rohkem, kui me etenduse ajal laval näeme.

EVAR POST, Mustvee 1. keskkooli IX klassi õpilane, “Tutvumine Vanemuisega”

***

Kuulutusteküljel annab Narva reisi- ja ekskursioonibüroo teada, et märtsis on võimalik teha lennureise kangelaslinnadesse Kiievisse, Volgogradi ja Odessasse, tuusikud maksavad 96-126 rubla. 

3. märts

Teatri tehnilisel direktoril Toomas Kuusel on tegemist kõigega, millest tavaline teatrikülastaja suurt midagi ei tea. Toomas Kuuse juhtimisel tegimegi ringi ümber lava, et tutvuda nende teatriinimeste tööga, keda me laval kunagi ei näe. /…/ Kui piltlikkust edasi arendada, siis lavataguseid seadmeid võiks nimetada teatri ajuks. Siin asub inspitsient, lavatehnika korraldaja, kes näitejuhi abina hoolitseb etenduse häireteta kulgemise eest. /…/ Tõuseme treppi mööda üles, lavalaele. Siingi ollakse usinate töömesilastena ametis, et etendus täies säras välja tuleks. Toomas Kuusk tutvustab meile teatri veterani Arnold Valgeristi. Ta on Vanemuise puutöökojas tislerina töötanud 1947. aastast peale.

“Teater on südame külge jäänud, muud tööd pole himustanud,” ütleb ta. Pensionile oleks Arnold Valgerist võinud jääda juba 1974. aastal, kuid on ikka ametis. /…/ Metallitöökojas võtab meid vastu siinsete töömaterjalide abil kujundatud loosung “Lahke meel – edu tööl” ja tõepoolest lahkelt naeratav mees.

“Vanemkunstnik-butafoor Eino Reinapu,” tutvustab Toomas Kuusk. Selgub, et tegemist on Jõgeva rajoonist Voorelt pärit mehega, kes 15 aastat Vanemuiset teeninud. /…/ Rekvisiitor August Lombi tööruumis üllatas meid relvadekollektsioon seinal. Kõrvalt vaadates päris ehtsad, aga tehtud puust. /…/ Toomas Kuuselt kuulsime, et teatri umbes 400-liikmelisest perest on üle 200 inimese ametis lava taga, all ja peal.

HERBERT  SÖÖDE, “Lava taga, all ja peal”

***

Kuulutusteküljelt võib lugeda, et naistepäeva eel korraldatakse Jõgeva tuletõrjemajas kaubapäev, kus müüakse pudu- ja parfümeeriakaupu, majapidamistarbeid ja trikookaupu, Jõgeva majatarvete kaupluses toimub aga pesemisvahendite suurmüük.

Meesperele antakse teada, et  4. ja 5. märtsil müüakse lilli Jõgeva komplekstellimispunktis ning 7. märtsil juuksuritöökojas.

5. märts 

Kollase majakese pruuni ukse juures istub mustas karakullkasukas peni. Niutsub ja ootab sisselaskmist. Õiges kohas niutsub: silt majal annab teada, et uksest saab koondise “Eesti Zoovetvaru” Jõgeva veterinaarapteeki. /…/

Müümise, pakkimise, kaalumise, suurte potsikute ja kastide tõstmisega, kauba tellimise, arvestamise ja veel kümnete töödega saavad  apteegis hakkama Leia Hoovi, Veera Lind ja Helle Rosin. /…/ Juba aastaid on Jõgeva ja Põltsamaa veterinaarapteek plaanide täitmisega toime tulnud. Eraloomapidajatele müüdud suured ravimikogused ei näita, et meie loomad on tõbisemad kui mujal, vaid omanike ja apteegitöötajate hoolitsust. /…/ Mõlemate apteekide teenindada on ka rajooni majandid. Ka kutsud ei pea aitavate rohtude puudumise pärast niutsuma.

ARDI KIVIMETS, “Apteek aitab” 

***

Kuulutati välja 1982. aasta sotsialistliku võistluse võitjad.

Tööstus- ja transpordiettevõtete hulgas tuli  võitjaks  Jõgeva metsamajandi kollektiiv.  Neile anti EKP Jõgeva Rajoonikomitee  ja Jõgeva Rajooni RSN Täitevkomitee auraamat, kuhu kanti järgmiste töötajate nimed: Priit Saksing – direktor, Ärni Kuusik – parteialgorganisatsiooni sekretär, Reet Kuusik – ametiühingukomitee esimees, Tiit Seer – komsomolialgorganisatsiooni sekretär. 

 Ehitusorganisatsioonide hulgas tunnistati võitjaks Jõgeva Mehhaniseeritud Ehituskolonni kollektiiv.

Auraamat jäeti välja andmata, sest ükski ehitusorganisatsioon ei täitnud sotsialistliku võistluse tingimusi. 

Kaubandus-, teenindus-, kommunaal- ja sideettevõtete hulgas tunnistati võitjaks  Jõgeva Teenindus -Tootmisvalitsuse kollektiiv.

Auraamatusse kanti järgmiste töötajate nimed:

Hugo Vaher – direktor, Raivo Põldaru – parteialgorganisatsiooni sekretär, Õie Lomp – ametiühingukomitee esimees, Anu Sild – komsomolialgorganisatsiooni sekretär. 

Linnanõukogude sotsialistliku võistluse võitjaks tunnistati Põltsamaa linnanõukogu täitevkomitee (esimees E. Raam, sekretär M. Jaanikesing. 

Külanõukogude sotsialistliku võistluse võitjaks tunnistati Tabivere külanõukogu täitevkomitee (esimees V. Aunap, sekretär L. Kajak).

blog comments powered by Disqus