Enne Vooremaad tehti Punalippu

29. november 1983

Käesoleva aasta novembrikuus sai Jõgeva rajooni Pisisaare algkool 130 aastaseks. /…/ Kooli asutas 1858. aastal Pajusi mõisa omanik von Wahl mõisatööliste lastele. Esimese kooli ase on praeguse koolimaja vastas asuva männimetsa sees kõrgemal kingul, kus võib veel märgata keldrivaremeid. Metsa sel ajal ei olnud, selle istutasid hiljem kooliõpilased. Koolimaja oli õlgkatusega palkehitis ja koosnes klassist, sahvrist, õpetajate toast ja laudast. Õpetaja palgaks oli maa ja ta pidas hobust, lehma ja siga. Raha anti ainult petrooleumi ostmiseks ja sellestki ei jätkunud. Tuli tihti kasutada peerutuld ja nii läkski esimene koolimaja õpilaste käest põlema. Seda esimest kooli nimetati Mõisamäe kooliks. Pärast põlemist ehitati uus koolimaja praegusele kohale.

Esimeseks õpetajaks Mõisamäe koolis olnud keegi Epro-nimeline mees.

Laste arvu suurenemisega tekkis vajadus suuremate ja avaramate ruumide järele. Suurem ümberehitus võeti ette 1920. aastal. Järgmisel aastal, kui mina kooli läksin, kolisid kolmas ja neljas klass uude klassiruumi, endisse söögituppa. Pööningule ehitati magamistoad. (Õpetaja) Jaan Rebasel oli kombeks panna õpilased tarkuse järgi nimekirja ja ka samas järjekorras pinki istuma. Pidi kõvasti pingutama, et teine sinust mööda ei läheks.

Jaan Rebane töötas väga kaua. 1927. aastal lahkus ta vanaduse ja halva tervise tõttu. Tema järglaseks sai noor energiline mees Johannes Lande.  /…/ Töötada sai Lande ainult mõne aasta, sest ta uppus Põltsamaa jõkke. Tema tööd jätkas nii koolipõllul kui ka kultuuri alal Ain Otto.

Pärast sõda hakati kooli nimetama Pisisaare mittetäielikuks keskkooliks. 1950. aastal muudeti kool algkooliks, vanemate klasside õpilased suunati Adaverre kooli. Siis lahkus ka Ain Otto Pisisaarelt. Et töötasin siin õpetajana, jäin nüüd juhatajaks ja õpetajaks.

1954. aastal muudeti kool uuesti seitsmeklassiliseks, 1962. aastal algkooliks ja hilisema koolivõrgu ümberkorraldamisega kolmeklassiliseks. Nii oleme töötanud siiamaani.

Nimetan seda kooli oma kooliks, sest siin õppisid minu vanemad, õppisin mina ise, õppisid minu lapsed ja lapselapsed.

ARMILDE KOLLE, endine õpetaja, „130-aastane kool”

1. detsember

Laupäeval,19. novembril  sai Jõgeva kultuurimajas teoks järjekordne poliitlaulude festival.

Üritus, mis kaks aastat tagasi tõi Põltsamaa kultuurimajja võistu laulma 18 esinejat ja ansamblit,  suutis sel aastal kokku tuua kõigest kolme kooli esindused: Põltsamaa keskkooli IX c ja XI b klassi ning Jõgeva ja Palamuse keskkooli laulurahva. Kuid ega sellepärast ettevõtmine, mis uhkelt festivali nime kannab, veel katki saanud jääda.

Esimesena said laulmisõiguse Põltsamaa keskkooli abituriendid, kes aega viitmata härjal sarvist haarasid ning oma lauludega ka saalisolijad kaasa mõtlema panid. /…/ Eriti meeldis XI b klassi õpilase Tea Ohno loodud laul, milles räägiti väga teravalt alkoholi- ja suitsetamisprobleemist.

Jõgeva keskkool oli sel aastal väljas suure hulga rahvaga – ehk valutas süda eelmise aasta festivali pärast, kus hoopis laulmata jäi?

Kõiki võistelnud ansambleid autasustati diplomiga, mälestusesemed anti üle Põltsamaa abiturientidele ning üllatuspreemia väikesele Signele Jõgeva keskkoolist.

Lõpp hea, kõik hea, aga kas siis tõesti on meie rajoonis nii vähe laulvat noort rahvast?

KAIE TRUMP, ELKNÜ Jõgeva Rajoonikomitee instruktor, „Kuhu jäid lauljad?”

3. detsember

Eile avati Jõgeva Tarbijate Kooperatiivi kaubanduskeskuses „Pae” toiduainetekauplus ja klaastaara vastuvõtu osakond. Uus pood on lahti esmaspäevast reedeni kella 9 – 20, laupäeval kella 9- 18, puhkepäev pühapäev.

Hiljem hakkavad kaubanduskeskuses tööle 150 kohaga söökla, 24 kohaga kohvik ja 22 kohaga baar.

***

Hiljuti toimus partei rajoonikomitees administratsiooni tegevuse parteilise kontrolli komisjonide esimeeste seminar.

Põhjaliku ettekande administratsiooni tegevuse parteilise kontrolli komisjonide olemusest, nende moodustamise korrast, ülesannetest ja töö korraldamisest, samuti nende töö suunamisest ja juhendamisest parteialgorganisatsioonide komiteede büroode ja sekretäride või siis partei tsehhiorganisatsioonide büroode ja sekretäride poolt pidas partei rajoonikomitee organiseerimisosakonna instruktor Viive Kibena.

Rajooni prokurör Ahti Kõo  peatus oma ettekandes tööseadusandluse küsimustel ja kontrolliorganite tegevuse korraldamisel õiguskorra tagamisel ning sotsialistliku seaduslikkuse kindlustamisel.

Jäädi seisukohale, et on vaja hakata korraldama kitsamates piirides vestlusringe komisjonide esimeeste ning parteid alg- ja tsehhiorganisatsioonide sekretäride osavõtul.

HEINO JÄRV, „Sisutihe seminar”

blog comments powered by Disqus