Enne Vooremaad tehti Punalippu

19. mai

Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu Presiidium ja Eesti NSV Kultuuriministeeriumi Kolleegium kuulutasid välja klubiliste asutuste ja ettevõtete agitbrigaadide vabariikliku ülevaatuse. Seekordse ülevaatuse eesmärk on propageerida partei ja valitsuse otsuseid ja määrusi ning tõsta agitbrigaadide ühiskondlikku aktiivsust ja ideelis-kunstilist taset.

Kavasid võib koostada kahel teemal: “Partei plaanid on rahva plaanid” ja “Inimene – see kõlagu uhkelt”. Esimese teema all tuleb käsitleda NLKP võitlusteed, parteid ja valitsuse propagandat, rahuvõitlust, internatsionalismi propagandat, kava võib pühendada ka riiklikele tähtpäevadele.

Teise teema juurde kuuluvad sellised probleemid nagu moraal, inimestevahelised suhted, perekond ja kodu, sõprus ja armastus, inimsuse ideaalid. Nagu näeme, on teemadering ääretult lai ja huvitav.

Ülevaatus toimub kolmes voorus. Vabariiklik voor on käesoleva aasta 17. detsembril. Enne seda, 3. ja 4. detsembril, on piirkondlik ülevaatus Võru rajooni kultuurimajas “Kannel”.

HILJA TOOME, rajooni kultuuriosakonna juhataja

21. mai

Aeg on raha. Kes meist poleks kuulnud seda omal ajal ärimaailma juhtmõtteks kujunenud lööklauset.

Meil on saanud peaaegu heaks tooniks rääkida ajapuudusest.  “Oleks mul veel üks päev, tund, kümme minutit, siis oleksin omadega mäel,” on õhanud  nii mõnigi. Aeg on defitsiit, aega ei ole… Aga ometi, kui pillavalt me temaga ümber käime. Kõigile on kättesaadav lihtne vahend aja kokkuhoiuks: täpsus. /…/ Kui paljud koosolekud või muud üritused algavad täpselt? Vähesed. Ometi leidub alati neid, kes  tulevad täpselt.

Asi pole sugugi ainult koosolekutes. Kui oleme määranud kohtumise, ise aga ei lähe, lubanud helistada, aga ei helista, siis sunnime teise inimese asjata ootama, vahest meie endigi pärast muretsema: äkki on midagi juhtunud?

Täpsusega on seotud ka sellised mõisted nagu sõnapidamine, kohusetunne, distsipliin.  Oleme ju kõik omal nahal tundnud, kui tülikas on tegemist teha lubajatega, kelle sõna peale kunagi kindel olla ei saa.

Oma sõna peremeheks ei saa pidada ka neid, kes palju ette võtavad, kuid hiljem ei suuda kõike lõpuni viia.

Aeg on suur väärtus. Ärgem siis varastagem seda ei endalt ega teistelt.

HERBERT SÖÖDE, “Aeg on…”

***

Alates käesoleva aasta 1. aprillist võivad õpilased meie  vabariigi üldhariduskoolides kanda uut koolivormi. Esialgu seda kõigile ei jätku, seepärast on 1983./ 84. õppeaasta üleminekuaasta, kus kantakse nii endist kui ka uut vormi.

… I-III klassi tütarlastele on nüüd ette nähtud tumesinine volditud alaosaga pihikseelik, IV- XI klassi tütarlastele on sinise-punase-valgeruuduline volditud seelik ja tumesinine jakk.

Poistele on ette nähtud tumesinisest villasest riidest ülikond. /…/ Tüdrukud võivad kanda ka jakiriidest pikki pükse.

Koolist saadud talongiga saab koolivormi osta kooperatiivi kauplusest Jõgeval, Põltsamaal ja Mustvees.

AINO EHALA, koolide inspektor, “Uus koolivorm”

2. juuni

Abituriente on vallutanud eksamipalavik. 31. mail asuti kirjutama kirjandit. Teemad “V. I. Lenin V. Majakovski poeemi kujutuses”, “Maa ja rahva probleemid  R. Sirge romaanis “Maa ja rahvas” ning nende lahenemine tänapäeval”, “Mille nimel võitles ja miks hukkus Hamlet?”, “Komsomol on seal, kus vajatakse vapraid tegusid”, “Inimene ilma kodumaata on kui taim ilma juurteta” pakkus paras jagu peamurdmist.

ANNE PÄID, “Esimene eksam”

blog comments powered by Disqus