Enne sõidutee ületamist peatu, vaata, veendu

Eestis toimub igal aastal sadu õnnetusi jalakäijatega. Algkooliealistel lastel on risk jalakäijana õnnetusse sattuda kaks korda suurem kui vanematel koolilastel ja täiskasvanutel.

Möödunud aastal toimus jalakäijate osalusel kokku 357 liiklusõnnetust, neis hukkus 22 ja sai vigastada 352 jalakäijat. Vigasaanutest 42 olid vanuses 7-13. Statistiliselt toimub lastega jalakäijatena kõige rohkem õnnetusi pimeda aja hakul oktoobrist detsembrini ning varakevadel märtsis ja aprillis. Probleemsed on suuremad linnad: Tallinn, Tartu, Narva ja Pärnu, kus möödunud aastal juhtus ligi 86 protsenti kõikidest õnnetustest kus lapsed osalesid jalakäijatena.

Laste liikluskäitumisest jalakäijana tulenevad suurimad liiklusõnnetuste riskitegurid on sõidutee ületamine reguleerimata ülekäiguradadel või ristmikel selle ohutuses veendumata, foorinõuete eiramine ning läheneva sõiduki kauguse ja sõidukiiruse vale hindamine. Lapsed on ohutu liiklemise nõuetega enamasti kursis, kuid reegleid paneb unustama näiteks kiire elutempo – kooli ja huviringi ruttamine, sõprade mõju ja tähelepanu hajutavad seadmed nagu mobiiltelefon ja kõrvaklapid.

Jalakäija on vähekaitstud liikleja ning liiklusõnnetuse korral jääb ta alati kannatavaks pooleks. Lapsevanema õige eeskuju ning koos ohutu liiklemise harjutamine aitavad lapse kooliteed turvalisemaks muuta, kuid oluline roll laste liikluskäitumisele on ka teistel täiskasvanutel, kes oma käitumisega liikluses laste otsuseid mõjutavad.

Rohkem nõuandeid ja lisainformatsiooni leiab õppekeskkonnas www.liikluskasvatus.ee. Maanteeameti teeületuskampaania Vii teeületus uuele level’ile toimub 28. augustist 22. septembrini. Kampaania sihtrühmaks on 7-13aastased noored. Kampaania raames toimub markeerimisaktsioon 5.-6. klasside õpilastele, millest võtab osa ligi 75 kooli üle Eesti. Septembrikuu jooksul toimuva aktsiooni käigus kaardistatakse koos õpetajaga ohtlikud teeületuskohad ning markeeritakse reguleerimata ülekäiguradade juures olevatele kõnniteedele sõnum PEATU, VAATA, VEENDU!

Viis nõuannet, mida lapsevanematel tasuks lapsele aeg-ajalt meelde tuletada:

* Ole tähelepanelik ja mõtle, kus ja kuidas on ohutu teed ületada

* Peatu ja vaata alati enne kui teele astud – sõidukid ei saa kohe pidama

* 50 km/h sõidukiirusel on peatumisteekond kuival asfaldil ligi 28 m, märjal 38 m ning lumisel 62 m

* Püüa saavutada autojuhiga silmside

* Tee ületamisel ära tegele muude asjadega

* Varu liiklemiseks aega.

EVE-MAI VALDNA, maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert

blog comments powered by Disqus