Enim võitsid mullu medaleid maadlejad

Jõgevamaa Spordiliidu Kalju tegevjuht Uno Valdmets ütles, et Jõgevamaal edukad spordialad saalihoki ja sumo pole olümpiaalad, seetõttu ollakse nende toetamisel riiklikul tasemel võrdlemisi tagasihoidikud.

Eile Jõgeval Betti Alveri Muuseumis toimunud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul oli kõneaineks maakonna spordielu ja Jõgevamaa Spordiliidu Kalju tegevus 2007. aastal ning spordivaldkonna arenguperspektiivid.

Nõupidamisel väljendati arvamust, et tuleks põhjalikumalt mõelda, kuidas paremini ära kasutada maakonnas asuvate spordirajatiste võimalusi.

Valdmets märkis, et maakonna spordibaaside olukorda võib hinnata heaks.

Omavalitsuste esindaja spordiliidus ja maakonna spordinõukogus, Tabivere abivallavanem Kalev Kurs ütles, et spordielu arenguks on meie maakonnas korralikud tingimused loodud. Kindlasti tõstavad spordihuvi maavanem Aivar Koka eestvedamisel käivitatud projektid, mille raames on küladesse ehitatud võrkpalli- ja korvpalliväljakuid ning rajatakse mini-arenad.

Omavalitsusliidu koosolekul otsustati, et Jõgevamaa Omavalitsuste Liit ja Jõgevamaa Spordiliit Kalju sõlmivad käesolevaks aastaks koostöölepingu 1.veebruaril Põltsamaal, mil toimub maakonna spordi- ja kultuuritöötajate tänuõhtu.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus