Enim tööõnnetusi juhtub suvel


If Kindlustuses registreeritud tööõnnetuste arv on viimasel viiel aastal kasvanud 60 protsenti. Peamiselt on õnnetused juhtunud ehitussektoris ning transpordi valdkonnas, sagenenud on ka tervishoiutöötajatega juhtunud tööõnnetused. Statistikaameti andmetel juhtus tänavu esimesel poolaastal töötajatega õnnetus 2100-l korral, Ifile laekus 27 teadet.

Ifis registreeritud tööõnnetused on valdavalt juhtunud ehitussektoris, kus sageli kukutakse kõrgelt või jäädakse tehnika alla. Samuti leiavad paljud õnnetused aset transpordi, sealhulgas raudteetranspordi valdkonnas, remonditöökodades ning ka töötlevas tööstuses, kus jäädakse erinevate seadmete vahele, vigastatakse end tööstuslike lõikevahenditega ning mitmel korral on jäädud ka riiulite alla.

Üha rohkem on ka tervishoiu- ning sotsiaaltöötajatega juhtunud tööõnnetusi. Valdavalt on tegu olnud patsiente tõstes saadud seljavigastustega, aga on olnud ka narkomaanide rünnakuid ning sagenenud on kallaletungid sotsiaaltöötajatele.

Tööõnnetuste arv kasvab enamasti suvel, kui kasutatakse noori hooajalisi töölisi ning praktikante, kes ei saa paraku vajalikku väljaõpet. Samuti juhtub rohkem õnnetusi ka juba pikka aega ühes ametis olnud töötajatega, kelle töö on tänu suurele kogemusele muutunud juba rutiiniks ning ohutusele ei pöörata enam piisavalt tähelepanu.

Suuremad väljamaksed on püsiva puude ning surmajuhtumite puhul, kus töötajast jäävad maha alaealised lapsed, kelle täisealiseks saamiseni tuleb maksta töötaja keskmist palka.

Suurim tööõnnetuse puhul väljamakstud summa oli Ifis 149 000 eurot, keskmine kahju jääb 3500 euro juurde.

Tööõnnetuse kahjud hüvitab kindlustus töötajale või tema perekonnale juhul, kui tööandjal on sõlmitud tööandja vastutuskindlustus.

Möödunud aastal laekus Ifile 67 teadet tööõnnetustest, tänavu on poole aastaga teada antud 27 juhtumit, neist üks lõppes töötaja surmaga.

i

RAIN PORSS, If Kindlustuse kommunikatsioonijuht

blog comments powered by Disqus