Eneseteostusele elatud elu

Peagi tähistame Eeva Niinivaara 110. sünniaastapäeva.

Eeva Niinivaara sündis 21. detsembril 1901. aastal Siimustis Pälluril.

See oli jõukas talu ning selle peremees ja perenaine olid keskmisest haritumad ja ümbruskonnas väga lugupeetud inimesed. Eeva oli olnud lapsena väga elav ja uudishimulik tütarlaps, lugemagi õppinud 4-aastasena Laiuse kalmistul hauakividelt nimesid veerides. Eriti andekas oli ta olnud kunstis, hea käega joonistamises ja maalimises, mänginud hästi klaverit, laulnud, armastanud kirjandust, olnud sõnaosav.

Haridust väärtustav pere saatis tütre  pärast Jõgeva madam Kilgi prantsusekeelset Eraalgkooli 1911. aastal Tartu Noorsookasvatuse Seltsi Tütarlastekooli, mis oli esimene emakeelne kool tüdrukutele. Üsna pea kuulus Eeva uues koolis õpilasajalehe “Vaod” toimetusse ja hiljem juba  juhtis selle tegevust.

1919. aastal alustas Eeva Pedriks õpinguid Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas, õppides eesti keelt ja kirjandust ning kunstiajalugu. Äreva sõjajärgse olukorra tõttu jäid õpingud pooleli, kuid ta jätkas neid hiljem.

Ootuspäraselt sai asjalikust noorest naisest õpetaja. Oma esimesed pedagoogikogemused sai ta Võru Õpetajate Seminaris. Seda juhatas tollal kooliuuendaja, pedagoogikateadlane Johannes Käis.

Eeva Niinivaara abiellus 1930. aastal soome keeleteadlase Martti Niinivaaraga ning siirdus Helsingisse. Kahjuks jäi kooselu lühikeseks, sest Martti Niinivaara suri. Nelja-aastane poeg Seppo jäi isata. Eeva Niinivaara asus taas koolipinki ja omandas Heinola seminaris käsitööõpetaja kutse, sest pere oli vaja toita. 1947. aastal  lõpetas ta Helsingi Ülikooli filosoofiamagistrina, töötas aastatel 1945–1971 Helsingi Ülikooli eesti keele ja kirjanduse lektorina ning hiljem Kalliola vabakoolis. Eeva Niinivaara oli hea õpetaja, keele- ja kirjandusteadlane, luuletaja.  

7. detsembril kell 13.00 algab Jõgeva Ühisgümnaasiumi aulas Eeva Niinivaara 110. sünniaastapäevale pühendatud mälestuskonverents. Osalevad maakonna koolid ja kõik teised, kes Eeva Niinivaara vastu huvi tunnevad. Kõlab kaunis muusika, loetakse Eeva Niinivaara luuletusi, tehakse kokkuvõtteid omaloomingukonkursist ning saame teada, kuidas Jõgeva vallas tema pärandit hoitakse.

Korraldajate nimel

Jõgeva Ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja

HELGE MARIPUU

blog comments powered by Disqus