Energiasäästuprojektide konkursi võitis noorteühendus Juventus

Eesti Energia toetab selle projekti elluviimist 55 000 krooniga. Teisena jäi silma MTÜ Virumaa Teabekeskus projekt ?Tarbimisharjumuste kujundamine koolis ja kodus,? millele saab osaks 40 369 kroonine toetus.

Valiku langetamisel hinnati, kuivõrd projektides esitatud tegevused arendavad ja propageerivad uuenduslikke energiasäästumeetmeid, aitavad kaasa energiasäästu teabe levimisele ja inimeste teadlikkuse tõstmisele, ärgitavad avalikkust energiasäästumeetmeid rakendama ja kas need projektid annavad ka reaalse energiasäästu, teatas Eesti Energia.

Käesoleval aastal pöörati just rohkem tähelepanu noortega tehtavale energiasäästualasele tööle ning sellele, et Eesti ei piirdu vaid Tallinna ja selle lähiümbrusega. Samuti hinnati esitatud projektide mitmekülgsust (sisaldab lisaks teoreetilistele tegevustele ka konkreetseid praktilisi ettevõtmisi energiasäästu alal) ning erinevate tegevuste tasakaalustatust projektis.

 ?Tõhustamaks energiasäästu temaatikat puudutava teadmise levikut Eestis, korraldasime juba teist aastat konkursi, toetamaks valitsusväliste mittetulunduslike organisatsioonide ja sihtasutuste energiasäästu edendamisele suunatud projekte,? ütles Eesti Energia keskkonnajuht Tõnis Meriste.

Eesti Energia ei nõua projektide elluviimisel omafinantseeringut ning see annab osalejatele oluliselt suuremad võimalused konkursil osalemiseks ja hilisemaks projektide elluviimiseks.
?Meiepoolsete piirangute vähesusest tulenevalt saavad konkursil osalejad pakkuda välja just neid tegevusi, mida nad ise parasjagu energiasäästu edendamisel otstarbekaks peavad,? lisas Meriste.

Projektide rahastamiseks ja läbiviimiseks 2005. aasta jooksul sõlmib Eesti Energia keskkonnaosakond konkursi võitjatega lepingud. Kokku osales 100 000 kroonise auhinnafondiga konkursil 13 tööd.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus