Energiajoogid tuleb alla 16aastastele keelata

Keskerakonna fraktsioon tegi riigikogus valitsusele ettepaneku keelata energiajookide müük alla 16aastastele noortele. See seaks piiri energiajookide kättesaadavusele noortele, kes ei pruugi veel mõista nende kahjulikku toimet.

Enamikul Euroopa Liidu riikidel on olemas soovitused, kus on kirjas, et energiajookide tarbimine noores eas võib endaga kaasa tuua negatiivseid tagajärgi. Hetkel kehtib Euroopa Liidu riikides komisjoni direktiiv kiniini ja kofeiini sisaldavate toiduainete märgistamise kohta, mille järgi peavad joogid, mis sisaldavad üle 150 mg kofeiini liitri kohta, kandma toote nimetusega samas vaateväljas märget „kõrge kofeiinisisaldusega“. Kofeiin on sõltuvust tekitav aine ja rajab ühtlasi teed tulevastele sõltuvusprobleemidele. Samuti on see erguti ohtlik südameprobleemidega lastele. Prantsusmaal, Taanis ja Norras käsitletakse sellist tüüpi jooke kui ravimit ning neid leiab pigem apteegist. Enamik energiajookidega seotud uuringuid annavad infot, mille põhjal  soovitatakse  seada sisse piiranguid jookide kättesaadavusele noores eas. Jookide täielikuks keelamiseks pole täna piisavalt alust, kuid lapsevanemal peaks olema vähemasti teadmine, mida tema laps joob.  Parim on ealine müügipiirang.

Alates eelmise aasta 13. detsembrist tuleb kõrge kofeiinisisaldusega joogid või toidud, millesse on lisatud kofeiini, märgistada järgmiselt: „Kõrge kofeiinisisaldus. Ei ole soovitatav lastele, rasedatele ega rinnaga toitvatele naistele“. See märge peab olema lisatud joogi nimetusega samasse vaatevälja. Lisaks peab olema viide kofeiinisisaldusele. Ka ettevõtjad on probleemi märganud ja osa neist on teinud vabatahtlikult samme, piiramaks energiajookide kättesaadavust. 2012. aasta 30. augustil keelustas Rimi kauplusekett alla 16aastastele energiajookide müügi, millega näidati eeskuju ülejäänud Eestile. Teised suured poeketid nagu Selver, Prisma ja Maxima leidsid, et sellised piirangud tuleks sätestada seadusega ning iseseisvalt pole nende arust mõtet taolist piirangut kehtestada. Seega oodatakse seadusandja initsiatiivi.

Alates 2014. aasta maist keelas Leedu esimese Euroopa riigina alla 18aastastele energiajookide müügi. Kuna meie seadusandja on eeldanud, et alates 16. eluaastast on keskmine eestimaalane juba arukas ning suuteline tegema teadlikke valikuid (näiteks valida omavalitsuse volikogu), siis ärme oleme nii karmid kui Leedu ning piirame energiajookide müüki ja tarbimist alla16aastastele. Lõppkokkuvõttes on see aga valikute küsimus ning esmajoones on seejuures oluline teha esimene samm.

Tervist kahjustavad ained, mille manustamist ei taipa kahtluse alla seada isegi täiskasvanud, on viimasel ajal oluline teema. Kahjuks on Eestis kombeks hakata liigutama alles pärast seda, kui asi satub laiema ühiskonna arutelu keskpunkti ning sageli tähendab see juba tagajärgedega tegelemist. Heaks näiteks on hiljuti lahvatanud MMSi skandaal, kus grupp Facebook’i vestlusringiga seotuid pidas kloordioksiidi imeravimiks, mis ravib paljusid haigusi autismist aidsini. Absurdse olukorra lahendamiseks räägitakse nüüd selles osas vajalikust seadusandja initsiatiivist. Kahtlemata on õige tegelda tagajärgedega, kuid vähemalt sama oluline on tegelda ka ennetusega. Ühiskond ei saa selliseid juhtumeid ükskõikselt kõrvalt vaadata ning seadusandjal tuleks siinkohal olla ennetavalt aktiivne. Tegemist on  näidetega, mis tõestavad, et regulatsioone on vaja, sest vastasel korral võib ohtu sattuda inimeste tervis.

Võttes arvesse energiajookide kahjulikku mõju, ekspertide soovitusi ettevõtjate poolse initsiatiivi ning varasemaid näiteid, leian, et Eestis tuleb alla 16aastastele energiajookide müük keelata.

ANDREI NOVIKOV, riigikogu liige, Keskerakond

blog comments powered by Disqus