Energiahinnahüvitist hakkavad saama kuni keskmise sissetulekuga pered

Valitsuskabineti otsuse kohaselt hakkavad energiahinna tõusu hüvitist saama kuni keskmise sissetulekuga leibkonnad. Toetust makstakse peredele, kelle netosissetulek jääb alla mediaani, mis on leibkonna esimese liikme kohta 1126 eurot kuus.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul tuleb energiahinna tõusu leevendamiseks kasutada igat võimalust. „Meetme eesmärk on jõuda võimalikult paljude elanikeni ning seetõttu laiendame energiahüvitise saamise võimalusi. Kui seni arvestasime toetuse saajateks vähemkindlustatud pered, siis energiahindade jätkuvat kallinemist arvestades oli selge, et abi ootavad ja vajavad tegelikult ka keskmise sissetulekuga leibkonnad,“ ütles minister.

Energiakulude tõusu toetuse saajaks kvalifitseerub pere, kelle netosissetulek jääb alla mediaantaseme, mida arvestatakse leibkonna esimese liikme kohta 1126 eurot kuus. Iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Uue sissetulekumäära järgi seadistatud ka rahandusministeeriumi energiahinna hüvitise veebikalkulaator, mille abil pered saavad kindlaks teha, kas neil on hüvitisele õigus ning arvutada välja oma elektri-, gaasi- ja küttearve alusel saadava toetuse suurus.

Hüvitatakse septembri (tagasiulatuvalt) kuni märtsikuu eest 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 12 s/kWh, gaasil 4,9 s/kWh ning kaugküttel alates 7,8 s/kWh. Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ja alampiir 10 eurot ühe kuu kohta.

Hüvitise saamiseks tuleb sihtrühma kuuluval perel esitada elukohajärgsele omavalitsusele taotlus. Mugavuse huvides on soovitatav taotlus esitada mitme kuu peale kokku.

Jõgeva vallavalitsus võtab energiakulude hüvitamise taotlusi vastu alates 10. jaanuarist koos lisadokumentidega. Taotlusi võetakse sotsiaalosakonnas ning Palamuse ja Torma teenuskeskustes vastu teisipäeviti ja neljapäeviti kell 9–12 ja 13–16. Taotlusi saab esitada ka elektroonselt.

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh), kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh). Jõgeva linna kaugkütte (Utilitas Eesti AS) hind on 62,93 €/MWh, seega ei kuulu see hüvitamisele.

Põltsamaa vallavalitsus võtab energiakulude hüvitamise taotlusi vastu alates 17. jaanuarist. Avaldusi võetakse vallamajas ja Puurmani teenuskeskuses vastu teisipäeviti ja neljapäeviti kell 9–12 ja 13–16. Avaldusi saab esitada ka elektroonselt valla kodulehel iseteeninduskeskkonnas SPOKU. Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh), kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Mustvee vald plaanib taotlusi vastu võtma hakata 10. jaanuarist.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus