Ene Velström Luua koolist

Ene Velström, Luua Algkooli endine lapsevanem ja “ristiema”:

Luua Algkooli taasavamise eest võitlema ajendas mind 1990. aastate algul teadmine, et Luual on selline kool kunagi olnud. Mu enda kaks last olid siis just kooliealiseks saamas ja olin veendunud, et kodulähedane turvaline kool on neile haridustee alustamiseks kõige õigem paik. Teadsin seda oma kogemustest: ma ise olin lapsena õppinud väikeses Kuivajõe kaheksaklassilises koolis. Ka aeg oli soodne: väikekoolide taastamisse suhtuti siis kui osasse suurest Eesti Asjast, mida me kõik koos ajasime. Toonane Jõgeva maavalitsuse haridusosakonna juhataja Tiit Korman oli maakonna kaardil lipukestega tähistanud need kohadki, kuhu uued koolid tulla võiksid.

Tegelikult oli mul ka paar päris isiklikku asja ajada: minu kodukool oli suletud, mu isa oli aga omal ajal haridusosakonna juhatajana alla kirjutanud ühe teise kooli sulgemisotsusele ning seda hiljem sügavalt kahetsenud. Luua Algkooli taasavamisele kaasa aidates sain isalt päranduseks saadud hingevõla tasuda.

Luua Algkoolis on õppinud kõik minu kolm last. Minu meelest võib seda kooli vabalt eliitkooliks nimetada, sest seal lähenetakse kõigile lastele individuaalselt, peetakse igaüht eriliseks ega jäeta kedagi ühestki tegevusest kõrvale, olgu see siis laulmine, näitemäng või matkamine.

Algkool on koht, kus peab selgeks saama õppimise töö. Luua Algkoolis saabki: seal osatakse lapse arengut loomulikul viisil toetada ja seal on pühendunud õpetajad. Vähetähtis pole ka see, et lapsed on kogu aeg tuttavate õpetajate ja külarahva silmade ja hoole all ning et neil on turvaline kodutee.

Luua Algkoolil on taga lapsevanemate ja kogu küla tugev toetus. Lapsevanemad on sellesse kooli alati oodatud. Seal toimib kooli ja vanemate koostöö kõige paremal moel.

Mingil hetkel tekkis mul küll kahtlus, kas mu lapsed, kes nii elavad kui ka suvitavad maal ning käivad väikeses maakoolis, kunagi suurde linna sattudes üldse omadega hakkama saavad. Nüüd on kaks neist Tallinnas ja üks Londonis ning ma olen saanud kinnitust, et Luua ja Luua Algkool on tugevate tiibade kasvatamiseks päris head kohad. Tiivad kannavad küll!

Luua Algkooli taasavamine ehitas aga ajasilla selle kandi koolilukku ja rõõmustas eriti minuvanuseid kohalikke, kes mäletasid kooli kurba sulgemishetke 1969. aastal.

blog comments powered by Disqus