Endlas suletud kaks vaatetorni ja metsamaja

Endla järve vaatetorn on suletud, sest selle seisukord on muutunud külastajale kasutamisel ohtlikuks, seisis sildil vaatetorni juures. Männikjärve raba vaatetorn on suletud juba 2013. aastast, sest on samuti amortiseerunud ja külastajale kasutamisel ohtlik. Tööd torni ja laudtee projekteerimiseks ja taastamiseks toimuvad aastatel 2013-2015. Millal vaatetornid rekonstrueeritakse ja taasavatakse, pole teada.

Ka Endla metsamaja on alates tänavu 1. aprillist avalikuks kasutuseks suletud seoses külastuskorraldusliku taristu rekonstrueerimisega kaitsealal. Kuna taristu rekonstrueerimine toimub hangetega, ei osanud RMK praegu konkreetseid kuupäevi välja tuua.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus