Endised Mustvee Marati töötajad hakkavad taas õmblema

Firma Mustvee Marat omanikud sulgesid firma tänavu 6. mail tellimuste vähesuse tõttu. Selle ettevõtte juhataja Anatolia Lunina eestvedamisel hakati otsima võimalusi õmblustööstuse taaskäivitamiseks. Läbirääkimisi peeti mitmete investoritega. Anatolia Lunina ja Tallinna firma Minitex lõid ühiselt osaühingu Mustvee Õmblus. Ettevõte rentis endale Tähe tänaval asuvad ruumid, kus varem oli kohvik. Uues õmblusfirmas hakkab tööle 60 inimest, neist 45 õmblejad. Kõigepealt teevad senini veel töötu staatuses õmblejad aga läbi Jõgevamaa Tööhõiveameti poolt rahastatava ja Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli poolt läbi viidava tööturukoolituse.
21. novembrist 16. detsembrini kestvale koolitusele järgneb kahekuune tööpraktika, mille viib läbi OÜ Mustvee Õmblus ning mida tööhõiveamet toetab juhendajate töötasu osalise kinnimaksmise kaudu.
Töölepingud sõlmib firma õmblejatega eeldatavalt märtsi algul.

Õmmeldakse lasterõivaid ja voodipesu

Mustvee Õmbluse pearaamatupidaja Malle Pu?kina sõnul sulgeb lasterõivaste tootmisele spetsialiseerunud firma Minitex Riias rõivatootmisosakonna ja sama tööd hakatakse nüüd tegema Mustvees. Ühtlasi hakatakse õmblema voodipesu Narva suurettevõttele Kreenholm. ?Kreenholm andis osaühingule Mustvee Õmblus rendile ka masinad, mis pole küll uued, kuid on täiesti töökõlbulikud,? märkis Malle Pu?kina.

Avamine oli pidulik

Uue õmblusettevõtte ruumide avamisel kõneles maavanem Aivar Kokk. Maavanema nõunik Vahur Kukk, kes on tuntud ka harrastusmuusikuna, kandis ette venekeelse laulu. ?Ettevõtte Marat sulgemine oli meie linnale ja ümbrusele lausa ?okk, mis tõi kaasa tõsiseid sotsiaalprobleeme. Inimesed jäid töötuks, Maratis töötav naine oli aga paljudes peredes ainuke toitja. Ühtlasi tähendas firma kinnipanek ka omavalitsuse tulubaasi vähenemist. Hea, et ettevõtliku daami Anatolia Lunina, Mustvee linnavalitsuse ja Jõgeva maavalitsuse ühised jõupingutused hakkavad vilja kandma ning peatselt käivitub Mustvees taas õmblustööstus, kus pooled töötajad on Mustveest ning ülejäänud peamiselt Kasepää vallast,? rääkis Mustvee linnapea Gennadi Kulkov.

?Uue õmblusettevõtte avamist Mustvees võib lugeda Jõgevamaa majanduselu tänavuse aasta suurteoks, mis aitab üle saada tõsisest kriisiolukorrast ja taastada töökohad kuuekümnele inimesele,? avaldas rahulolu maavanem Aivar Kokk.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus