Enamik tahtjaid sai peokutse

Võime uhkustundega öelda, et Jõgevamaa lapsed on laulvad lapsed ja Jõgevamaa muusikaõpetajad head õpetajad,” ütles maakonna laulu- ja tantsupeokuraator Pille Tutt. Põhjust nii öelda andis talle asjaolu, et tänavusele noorte laulupeole pürginud 30 Jõgevamaa kollektiivist jäi peokutseta vaid üks.

 

Kui tantsupeole pääsejate nimekirja avalikustamine tõi nii mõnelegi tantsurühmale ja juhendajale meelehärmi, siis laulupeoliste leeris võidakse enamasti kergendatult ohata: sügisest saati tehtud töö läks asja ette ning vähem kui pooleteise kuu pärast võib rahumeeli Tallinna poole sõitma hakata.

29 peole pääsenud kollektiivi hulgas on 25 koori (9 mudilas-, 8 laste-, 4 poiste- ja 2 segakoori ning 1 neidude- ja 1 noormeestekoor), kaks rahvapilliansamblit, puhkpilliorkester ja kammerorkester.

“Eriti uhked võime olla selle üle, et meiesugusel väikesel maakonnal on välja panna ka rahvapilliansamblid ja kammerorkester. Esimesed tegutsevad meil Jõgeva muusikakoolis, teine Põltsamaa muusikakoolis. Kõigis maakondades selliseid koosseise ei tegutse,” ütles Pille Tutt. “Kõige rohkem läheb Tallinnasse aga muidugi lauljaid. Neid on arvuliselt umbes seitsesada.”

Kooride koosseisud jõuavad, tõsi küll, enne pidu veel mõnevõrra kahaneda. Põhjuseks asjaolu, et paljud lapsed pürgisid peole nii laulja kui ka tantsija, võimleja või pillimängijana. Ülitäpses peoregistris saab ta aga kirjas olla ainult ühe kollektiivi nimekirjas — ka juhul, kui ta tegelikult jõuab kaasa teha nii tantsu- kui ka laulupeol.

Ühte nimekirja

“Kooride nimekirjad tuleb juhendajatel korrigeerida 1. juuniks, tantsurühmade nimekirjad aga juba 20. maiks,” ütles Pille Tutt. “Et tantsijaid peab platsil olema kindel arv ja ka pillirühmades on iga pill arvel, siis lähevad mitmes kollektiivis osalevad lapsed kirja eelkõige tantsijatena ja järgmises järjekorras pillimängijatena. Lauljatena pannakse nad kirja ainult juhul, kui nad teistes kollektiivides ei osale. Kui juhendajad seda “taandamistööd” ära ei tee, siis teeb selle arvuti.”

Laulupeo teisel eelproovil toimunud ettelaulmise tulemuste põhjal uuendati ka kooride kategooriat. Pille Tuti sõnul jäigi ainsana kategooriata seesama koor, kes laulupeokutset ei saanud, ülejäänuid peeti kõiki kategooria vääriliseks. Kõrgeimat, I kategooriat omistati kõige enam meie mudilaskooridele.

“See tähendab, et tublisid lauljaid on meil peale kasvamas palju,” ütles Pille Tutt.

Sel esmaspäeval käis maakonna laulupeokuraator Tallinnas, et üle vaadata meie piduliste majutuspaigad, Linnamäe Vene Lütseum, Kalamaja põhikool ja 1. internaatkool. Kaasas käisid ka Põltsamaa Ühisgümnaasiumi huvijuht Sirje Ange, Jõgeva Gümnaasiumi õpetaja Maimu Valdmann ning maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Tiina Tegelmann, kes hakkavad tegutsema kolme maja komandantidena. Kahel esimesel on sel alal juba suured kogemused, kolmas proovib seda tööd esimest korda.

Võõrustajad samad

“Samades koolides ööbisid meie maakonna taidlejad ka 2009. aasta laulu- ja tantsupeo ajal ning kahe kooli pererahvas avaldas otsesõnu heameelt, et saavad taas just meid võõrustada,” ütles Pille Tutt.

Tema sõnul algavad tantsijate proovid Tallinnas juba 27. juunil, 29. juunil peaksid pealinna jõudma rahvamuusikud, käsitööõpetajad ja käsitöötegijad, 30. juunil puhkpilli- ja kammerorkestri mängijad, 1. juulil laste-, sega-, neidude- ja noormeestekoorid ning osa poistekoore, 2. juulil mudilaskoorid ja ülejäänud poistekoorid. Selleks, et laste tervis korras ja nende elupaigad turvalised oleksid, võtavad teekonna Tallinnasse ette ka dr Reet Viigimaa, maakonna Punase Risti seltsi esindajad ning rühm abipolitseinikke.

“Tänu koostöölepingule Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ja Jõgeva maavalitsuse vahel on Tallinna suunduvas meeskonnas ka maavalitsuse autojuht koos autoga,” ütles Pille Tutt. “See võimaldab meil paremini proovi-, peo- ja majutuspaikade vahet liikuda, rongkäigus kantavat sümboolikat vedada jne. Loodan, et transpordifirmad teevad ka peole sõitvatele kollektiividele sellised pakkumised, mis võimaldavad bussi peo ajaks Tallinna jätta. Nii oleks lastel turvalisem linnas liikuda ning nii jõutaks ära käia ka loomaaias ja muudes põnevates paikades, kuhu ühistranspordiga minekuks lihtsalt aega ei pruugi jääda.”

Kui piduliste majutus- ja toitlustuskulud katab täielikult Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, siis transpordi osas tuleb ka omavalitsustel teatud määral õlg alla panna. Samas pole see Pille Tuti hinnangul nii suur koormus, et ei võimaldaks hea tahte korral panustada ka piduliste paremasse väljanägemisse.

“Selle eest, et meie noored laulu- ja tantsupeo eelproovidel käidud said, väärivad aga omavalitsused juba praegu tänu ja tunnustust,” ütles Pille Tutt. “Samuti väärivad meie noorte laulu- ja tantsupeo protsessis osalemise toetamise eest tunnustust maakonna omavalitsuste liit, Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp, kooli- ja huvijuhid ning paljud teised. Kiitust väärivad ka kõik peole pääsenud kollektiivide juhid.” 

Jõgevamaalt pääsevad noorte laulupeole:

Torma ja Sadala Põhikooli mudilaskoor

Jõgeva Gümnaasiumi mudilaskoor

Jõgeva Muusikakooli mudilaskoor

Jõgeva Ühisgümnaasiumi mudilaskoor

Palamuse Gümnaasiumi mudilaskoor

Põltsamaa valla mudilaskoor

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi mudilaskoor

Siimusti Lasteaed-Algkooli mudilaskoor

Tabivere Gümnaasiumi mudilaskoor

Torma Põhikooli lastekoor

Jõgeva Gümnaasiumi lastekoor

Jõgeva Muusikakooli lastekoor

Jõgeva Ühisgümnaasiumi lastekoor

Palamuse Gümnaasiumi lastekoor

Puurmani Gümnaasiumi lastekoor

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi lastekoor

Tabivere Gümnaasiumi lastekoor

Jõgeva Gümnaasiumi poistekoor

Jõgeva Ühisgümnaasiumi poistekoor

Jõgevamaa Ühendatud Poistekoor

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi poistekoor

Jõgeva Gümnaasiumi segakoor

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi segakoor

Jõgeva Gümnaasiumi neidudekoor

Jõgevamaa Noorte Meeskoor

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi puhkpilliorkester

Põltsamaa Muusikakooli kammerorkester

Jõgeva Muusikakooli rahvapilliansamblid Tuustar ja Nöpsid

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus