Enamik omavalitsusi toetab kooliteed alustavaid lapsi 500 krooniga

Mustvee linn esimesse klassi astujaile toetust ei maksa, kuid linnapäeval kingiti neile lastele, kes lähevad tänavu esimesse klassi, ranitsad kooliks vajalikuga. Torma valla lapsed said lasteaia lõpupeol kingituseks pinalid.

Jõgeva vald kompenseerib kõigile oma valla lastele töövihikute maksumusest 150 krooni õppeaastas (selle võrra tuleb lapsevanemal vähem maksta), Palamuse vallas saavad kõik oma valla koolis käivad õpilased kuni gümnaasiumi lõpuni tasuta töövihikud ning lõunasöögi, Tabivere valla õpilastele, kes õpivad oma valla koolides, kompenseeritakse töövihikutele kuluvast rahast 150 krooni õppeaastas.

Tänavu kooliteed alustavad Põltsamaa linna lapsed, saavad nn ranitsatoetust ehk õpikuid ja vihikuid. Kõik linna sisse kirjutatud õpilased esimesest klassist kuni abiturientideni, kes hakkavad õppima Põltsamaa Ühisgümnaasiumis, saavad aga sellel õppeaastal töövihikud linnavalitsuse arvel tasuta.

Jõgeva vald kompenseerib põhikooli õpilaste toidu ning gümnaasiumiõpilase toidurahast 6.50 krooni päevas, Saare valla 5.-9. klassi õpilased saavad lõunasöögi tasuta, gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilaste toidurahast kompenseerib vald viis krooni päevas. Pajusi vald maksab kõigile oma valla õpilastele, ka kutsekooli õppuritele 8 krooni söögiraha päevas, Kasepää vald kompenseerib Mustvee gümnaasiumides õppivate Kasepää valla õpilaste toidurahast 3.50 päevas. Tabivere valla õpilased, kes õpivad oma valla koolides, peavad toidurahast tasuma 5 krooni päevas, ülejäänu tasub vald.

Torma vallas saavad põhikooli õpilased koolilõuna tasuta. Saare vald toetab kevaditi nii põhikooli-, gümnaasiumi- kui ka kutsekoolilõpetajaid. Tänavu toetati koolilõpetajaid 500 krooniga.

Põltsamaa vallast öeldi, et neil on koolitoetus, töövihikute ning koolilõuna kompensatsioon, kuid kuna sotsiaalkomisjoni istung on veel olemata, ei soovitud öelda, kes täpselt ja kui palju ning millistel tingimustel soodustusi saavad.

Kasepää vallas pole praeguse seisuga esimesse klassi minejatele koolitoetust, kuid volikogus tuleb arutusele toetuse kehtestamine kõigile valla kooliskäivatele lastele. Mitmetes valdades on veel täpselt otsustamata, kas ja kui palju õppevahendite ja koolilõuna hinnast kompenseeritakse, seepärast võivad toetused mõnes vallas olla ka pisut suuremad.

Omavalitsused toetavad ka majanduslikes raskustes ja paljulapselisi peresid vastavalt võimalustele ning vajadusele, selleks tuleb esitada põhjendatud avaldus, mis elukohajärgses omavalitsuses läbi vaadatakse.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus