Enamik omavalitsusi toetab koolitee alustajaid rahaga

Eile asus Jõgevamaal esimesse klassi õppima umbkaudu kolmsada last. Selleks, et õpilaste koolitee oleks muretu ja hariduse omandamine ei jääks rahapuuduse taha, maksab  enamik omavalitsusi eile esimese klassi läinud laste vanematele nn ranitsatoetust. Toetusrahade summad jäävad erinevates linnades-valdades 500 ja 1500 krooni vahele. Enamasti makstakse toetust neile, kes on konkreetsesse omavalitsusse sisse kirjutatud.

Jõgeva linn maksab ranitsatoetust kõigile esimese klassi lastele tingimusel, et õpilase ja tema vanema sissekirjutus on 31. juuli seisuga Jõgeva linn. Pole oluline, kas laps käib koolis linnas või kusagil kaugemal. Lisaks võimaldab Jõgeva linn ka gümnaasiumiklassides õppivatele lastele tasuta töövihikud.

Jõgeva vallas makstakse vallas sisse kirjutatud esimesse klassi läinud õpilastele toetust tuhande krooni ulatuses. Lisaks ranitsatoetusele, maksab vald ka osa koolilõunast — 6 krooni ja 50 senti toidukorra eest. Veel annab vald gümnaasiumiastmes õppivate laste töövihikute tarvis 458 krooni. Põhikoolis õppivate laste töövihikute ostmist toetab riik. Lisaks ranitsa- ja töövihikutoetusele võimaldab Jõgeva vald oma koolilastele ka tasuta transporti kooli ja koju.  

Tasuta töövihikud gümnasistidele

Kasepää vallas toetatakse esimesse klassi astujaid 500 krooniga. Toetatakse ka paljulapselisi peresid, kus igale õppivale lapsele  makstakse 500 krooni. Sama palju saavad Kasepää vallavalitsuselt kooli alguses raha ka õpilased, kelle perele makstakse toimetulekutoetust.

Mustvee linnas jagati eile esimesse klassi läinud õpilaste vanematele ranitsatoetust juba lastekaitsepäeval. Linnapea Urmas Laur ei soovinud toetussummat avaldada, sest tema hinnangul toob see omavalitsuste vahelise ebavõrdsuse liialt esile.

Pala vallas on juba aastaid olnud kombeks maksta esimese klassi õpilastele koolitee alguse puhul 500 krooni. Lisaks sellele on vallal kombeks kinkida tarkusepäeval koolile puu, mille õpilased ise kooliaeda istutavad.

Palamuse vald maksab 1000 kroonist ranitsatoetust nendele esimese klassi õpilastele, kes käivad Palamuse valla koolides või ka erivajadustega laste haridusasutustes väljaspool valda. Veel muretseb Palamuse vald oma valla koolide õpilastele töövihikud. Puurmani vald maksab esimesse klassi minejatele 500 krooni juhul, kui õpilane elab Puurmani vallas ja asub ka valla kooli õppima. 

Saare vallas prilli- ja ravimitoetus

Pajusi vald maksab kõikidele õpilastele, kes õpivad üldhariduskoolides või kutsekoolides ja kes elavad Pajusi vallas, koolitoetust kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. Esimesse klassi astuvate laste toetussumma suuruseks on 500 krooni ning kõikidele teistele lastele makstakse 100 krooni.

Põltsamaa valla haridus- ja kultuurinõuniku Silja Petersi sõnul vallas elavatele lastele koolitoetusi üldjuhul ei maksta. Küll on kõikidel Põltsamaa valla lapsevanematel võimalus pöörduda valla sotsiaalosakonna poole ning esimesse klassi astuvate või ka teiste vallas elavate õpilaste toetamiseks raha taotleda.  Kui leitakse, et toetusraha maksmine on vajalik, siis seda ka tehakse.

Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõuniku Maimu Kelderi sõnul maksab Põltsamaa linn esimesse klassi astuvatele õpilastele 1000 krooni toetust. Muudel juhtudel võidakse Põltsamaa linnas elavaid õpilasi toetada vaid väga erandlikul juhul.

Saare vald toetab esimesse klassi minejaid 500 krooniga. Lisaks ostab vallavalitsus 500 krooni eest õppevahendeid valla lapsele, kes asub õppima Voore kooli esimesse klassi. Kõik valla õpilased saavad taotleda aasta jooksul viiesaja krooni ulatuses prillitoetust ning iga kuu sama summa ulatuses ravimitoetust. Nende toetussummade saamiseks tuleb lastevanematel esitada avaldus valla sotsiaalosakonda. Tabivere vallas makstakse vallas elavatele esimese klassi lastele 1000 krooni toetust olenemata sellest, kas nad õpivad oma valla koolis või mujal. Tormas makstakse koolitee alustajatele 500 krooni, kuid selleks tuleb lastevanematel teha vallavalitsusele vastava sisuga avaldus. 

Omavalitsuste toetused 2010/2011 aasta 1. klassi õpilastele 

Jõgeva linn                    1500 kr

Jõgeva vald                    1000 kr

Kasepää vald                 500 kr

Mustvee linn                  ??? kr*

Pajusi vald                     500 kr

Pala vald                       500 kr

Palamuse vald               1000 kr

Puurmani vald                500 kr

Põltsamaa linn              1000 kr

Põltsamaa vald               0 kr**

Saare vald                     500 kr

Tabivere vald                 1000 kr

Torma vald                    500 kr 

*Mustvee linnas makstakse ranitsatoetust 1. klassis õppivate laste vanematele, kuid täpset summat linnavalitsus avaldada ei soovinud.

**Põltsamaa vallas kindlaks määratud toetussummat ei maksta. Lapsevanematel on võimalik toetusrahade taotlemiseks esitada valla sotsiaalosakonnale avaldus.

i

blog comments powered by Disqus