Enamik Jõgevamaa valdu ja linnu toetavad kooliteed alustavaid lapsi

Saare vald kompenseerib ka koolitoidu kõigile põhikooli õpilastele olenemata sellest, millises koolis nad õpivad. Gümnaasiumi ja kutsekooli õppur saab koolilõunatoetust 5 krooni ulatuses päevas. Kevadel toetab Saare vald ka olümpiaadide paremaid, samuti makstakse kõigile põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli lõpetajatele 500 krooni toetust.

Tabivere vald pidas samuti tänavu 500 krooniga koolilõpetajaid meeles. Palamuse vald maksab oma valla lapsele kooliminekutoetust 500 krooni, samuti maksab kõigile oma valla lastele, kes õpivad oma valla koolis kinni koolilõuna ja ostab neile töövihikud. Puurmani vald maksab oma valla lapsele, kes läheb esimesse klassi, 300 krooni toetust. Pala vald maksab sponsori abiga igale esimesse klassi mineja perekonnale 300 krooni toetust, lisaks makstakse iga esimesse klassi mineva lapse pealt 300 krooni, mille eest kool ostab lastele töövihikud ja õpikud. Koostöös Jõgevamaa Päästeteenistusega kingitakse esimesse klassi minejate kodudele ka suitsuandurid.

Pajusi vald maksab kinni esimesse klassi minejate töövihikud ja suure osa põhikooli õpilaste toidurahast. Lisaks maksab kool preemiat parimatele õpilastele detsembri lõpus.

Põltsamaa linn kingib kooliteed alustajatele ranitsasse vajalikud koolitarbed, ranitsatega peab esimesse klassi minejaid meeles Mustvee linn. Põltsamaa vald maksab kinni töövihikud esimesse klassi astujatele, avalduse alusel makstakse ka koolitoetust nii esimesse kui vanemasse klassi minejate vanematele, kuid taotlus peab olema põhjendatud.

Torma vald kinkis lasteaia lõpu puhul kooliminevatele lastele pinalid. Kasepää vald kooliminejatele toetust ei maksa. Kõik vallad ja linnad aitavad majanduslikus raskuses olevaid koolilaste perekondi, kui selleks taotlus esitatakse.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus