Enamik Jõgevamaa omavalitsusi asub võimekustabeli teises pooles

Uuringufirma Geomedia koostatud Eesti omavalitsuste võimekuse tabelis asub suurem osa Jõgeva maakonna omavalitsusi tabeli alumises pooles. Kõige võimekamaks peetakse selle reastuse järgi meie maakonna omavalitsustest Põltsamaa linna ning vähem võimekamaks Kasepää valda.

Siseministeeriumi tellitud ja uuringufirma Geomedia OÜ  koostatud omavalitsuste võimekuse tabel pandi kokku kahtkümmet üheksat eri aspekti silmas pidades. Arvesse võeti muu hulgas näiteks omavalitsuste rahvaarvu, inimeste sissetulekut, töökohtade arvu, valimisaktiivsust ja elanike kulutusi. Detailse aruandega on võimalik tutvuda Geomedia või siseministeeriumi kodulehel.

Kuigi enamik Jõgevamaa linnu ja valdu asub kogu Eesti omavalitsusi võrdleva edetabeli alumises osas, on alla 5000 elanikuga omavalitsuste tabeli esikümnes lausa kaks Jõgevamaa haldusüksust. Selles pingereas on esimesel astmel Otepää vald, kuid sellele järgneb Põltsamaa linn. Jõgeva vald asub selle tabeli keskel, viiendal kohal.

Jõgeva valda on selle uuringu põhjal peetud ka üheks võimekama vallavalitsusega haldusüksuseks. Paremate linna- ja vallavalitsuste tabelis asub Jõgeva vald üheksandal kohal. Omavalitsuste teenuste tabelis on esikohal Põlva linn ning teisele astmele paigutatud Põltsamaa linn.

Maakonna lõikes on Jõgevamaal ka kõige vähem registreeritud töötuid, kuid samas on kolmandikus maakonna omavalitsustest sotsiaalmaksu maksjaid vähem kui 0,65 ühe tööealise elaniku kohta. Samuti on kolmandikus Jõgevamaa omavalitsustes aastas maksustatud tulu väiksem kui 3800 eurot. Geomedia tehtud uuringu kaartidelt tuleb välja, et kehvemal elujärjel on siinsetest haldusüksustest maakonna idaservas asuvad omavalitsused Mustvee, Pala, Kasepää ja Saare. 

Kohalike omavalitsuste võimekuse tabel 2009-2012

1. Viimsi vald

<span style=”FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt” lang=”ET”>226. Õru vald

Jõgevamaa omavalitsused                       Koht vabariigis

1. Põltsamaa linn                                   19.

2. Jõgeva vald                                        31.

3. Jõgeva linn                                         39.

4. Palamuse vald                                   78.

5. Puurmani vald                                    90.

6. Torma vald                                        114.

7. Mustvee linn                                      122.

8. Põltsamaa vald                                  136.

9. Saare vald                                         155.

10. Pala vald                                          163.

11. Tabivere vald                                    171.

12. Pajusi vald                                       201.

13. Kasepää vald                                   215. 

Allikas: Geomedia

i

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus