Enam kui sada aastat noorsootööd Eestis sai raamatukaante vahele

Eesti Noorsootöö Keskus tähistas 3. juunil 15. aastapäeva esimese noorsootöö ajalooraamatu esitluskonverentsi ja temaatilise näitusega. 

Esimest korda Eesti ajaloos valmis noorsootöö aja jooksul läbi tehtud pöördelistest muutustest ülevaade, mis kannab pealkirja “Noorsootöö Eestis: 19. sajandi keskpaigast kuni 21. sajandi esimese kümnendi lõpuni”. Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt algatatud ajaloolise ülevaate jaoks andmete kogumine, sisu kirjutamine ja toimetamine kestis kokku ligi kolm aastat.

Raamatu autorid Marti Taru (Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi teadur), Eli Pilve (Eesti Mälu Instituudi teadur) ning Peeter Kaasik (Eesti Mälu Instituudi vanemteadur) on kaante vahele pannud enam kui saja aastase noorsootöö ajaloo, sh rahvuslik ärkamisaeg 19. sajandil, iseseisev Eesti Vabariik, Saksa okupatsioon, Nõukogude okupatsioon ning taasiseseisvumisaeg.

Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmeri sõnul on ajalooraamatu väljaandmine oluliseks väärtuseks järeltulevate põlvede harimisel ning silmaringi avardamisel. “Raamatus sisalduv võtab hästi kokku olulisemad sündmused ja pöördepunktid meie ajaloos, mis on otseselt mõjutanud seda, kuhu noorsootöö Eestis tänaseks jõudnud on,” selgitas ta. “Ajalooraamat on kindlasti ka hea abivahend noorsootööd õppivale ja praktiseerivale inimesele. Ülevaates väljatoodu suunab lugejat analüüsima, reflekteerima ning ajaloolisest kogemustest õppima, mis kõik on hea noorsootöö tegemiseks olulised.”

Ajalooraamatu esitluskonverentsil võtsid noorsootöö ajaloo hästi kokku nii autorite ettekanded kui Erki Aule poolt lavastatud vaimukad sketšid, mida esitasid näitlejad Egon Nuter ja Külli Reinumägi. Meeleoluka ülevaate Eesti Üliõpilaste Ehitusmalevate kunagisest tegevusest andis ettevõtja ja ajakirjanik Tiit Pruuli, kelle meenutuste kohaselt on mitmed tänapäeva tippärimehed ja poliitikud saanud tuule tiibadesse just suvistest malevatest.

Sündmuse raames oli kokku pandud näitus noortevaldkonna asutuste ja organisatsioonide ajaloost. Eksponaate oli seinast seina: õpilasmaleva, skautide, gaidide, noorkotkaste ja kodutütarde sümboolikast oluliste noortevaldkonna ajalooliste dokumentideni. Kõige vanem ese näitusel oli skautide matkakepp, mis pärineb 1934. aastast. Lisaks said osalejad noorsootöö ajateljele panna kirja olulisi sündmusi Eesti noortevaldkonna ajaloost. Sündmust juhtis teleekraanidelt tuntud Kristo Elias.

Eesti esimese noorsootöö ajalooraamatuga saab tutvuda Eesti suuremates raamatukogudes ning ülikoolides. Huvilised saavad raamatut küsida ka Eesti Noorsootöö Keskuselt ning alla laadida trükifailina asutuse kodulehelt. Raamatu väljaandmist koordineeris Eesti Noorsootöö Keskus, mis on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riiklik noorsootöö asutus, mille põhieesmärk on noorsootöö suunamine ja korraldamine riikliku noortepoliitika raames.

MARGE TASUR

“Noorsootöö Eestis 19. sajandi keskpaigast kuni 21. sajandi esimese
kümnendi lõpuni”

Marti Taru, Eli Pilve, Peeter Kaasik

Fotod: Eesti Ajalooarhiiv, Eesti Filmiarhiiv, Eesti Riigiarhiiv; Eesti
Juudi Muuseum; Eesti Noorsootöö Keskuse kogu, Kodulinna Maja arhiiv,
erakogud

Kujundaja: Jaak Rüütel

Väljaandja: Eesti Noorsootöö Keskus, raamatu väljaandmist toetas haridus-
ja teadusministeerium

Teostaja: Menu Kirjastus

Trükk: OÜ Print Best

262 lehekülge

Raamatuga saab tutvuda Eesti suuremates raamatukogudes ja ülikoolides.
Huvilised saavad raamatut küsida Eesti Noorsootöö Keskuselt või tasuta alla
laadida asutuse koduleheküljelt: www.entk.ee

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus