Enam kui kolmandik Torma valla elanikest käis valimiskastide juures

Jõgeva maakonnas oli valimisaktiivsus 29 protsenti, jagades Tartu linnaga 2. ja 3. tulemust.

?Seega võime öelda, et Jõgevamaal oli siiski antud asjaolusid arvestades hea tulemus,? sõnas Jõgeva maasekretär ja maakonna valimiskomisjoni esimees Henri Pook.

Kõige enam hääli kogus Jõgevamaalt Rahvaliit (33,3 protsenti). Järgnes Sotsiaaldemokraatlik erakond (29 protsenti) ja Keskerakond (13,5 protsenti).

Inimestega vesteldes selgus, et seekordsed Europarlamendi valimised olid siiski isikuvalimised. Fotograaf Johannes Haav kinnitas laupäeval, et läheb kindlasti valima. “Olen teinud valiku paari kandidaadi vahel, lõplikult otsustan pühapäeval. On oluline, et inimesed oma tahet väljendavad. Neil, kes oma valikut ei tee, ei tohiks olla pärast ka õigust nuriseda nende üle, kes valituks osutuvad,” märkis Haav.

Valiti tuntud isik

Spordisõber Gennadi Mihhailov Jõgeva vallast oma valikut avalikustada ei tahtnud. “Olen kandidaadi valinud isiku, mitte partei järgi. Iga hääletamine ja valimine on minu jaoks tähtis, sest see on võimalus kaasa rääkida riigi asjades. Kui inimesed teevad targa valiku, ei pääse meie riiki esindama need, kes lihtsalt sooja kohta ihaldavad,” rääkis ta.

Põltsamaa tantsumemm Valentina Koppel teadis valima minnes, kelle poolt hääletada. “Minu jaoks on tähtis riigi asjades kaasa rääkida.”

Palamuse valla esimese valimisjaoskonna valimiskomisjoni aseesimees Ellen Kliiman lausus, et nende valimisjaoskonnas oli valijate aktiivsus üsna hea, üle vabariigi keskmise. Rohkem hääli said selles piirkonnas Toomas Hendrik Ilves, Janno Reiljan ja Villu Reiljan.

“Tundus, et valijaid ei huvitanud partei, vaid hääletati konkreetsete inimeste poolt. Paljud juba teadsid, kelle poolt hääletada, ütlesid ainult, et numbrit peast ei mäleta. Enamasti käisid valimas noored, kes olid väga teadlikud oma valiku suhtes, ja vanemad inimesed, keda sundis hääletama ehk rohkem kohusetunne. Keskealisi käis vähem,” nentis Kliiman.

Kõrvaldati jaoskonnakomisjoni liige

Valimised ei möödunud Jõgevamaal vahejuhtumisteta. Nimelt peatas Jõgeva maakonna valimiskomisjon pühapäeva hommikul Saare vallas asuva jaoskonnakomisjoni liikme Maie Karu volitused.

Otsuse aluseks oli Maie Karu poolt külastatud kodanikult saadud informatsioon ja Voore jaoskonnakomisjoni esimehe seletuskiri infost, mis talle laekus, kui ta helistas maakonnakomisjoni esimehe palvel valimiskasti koju tellinud inimestele.

Volituste tühistamise põhjustas asjaolu, et Karu viis inimestele eelhääletuse ajal kätte kodus hääletamiseks valmis tehtud avaldusi ning koos avaldustega jagas ka Eestimaa Rahvaliidu valimisagitatsiooni sisaldavaid materjale.

Maakonna valimiskomisjoni esimehe Henri Poogi sõnul peaks kodus hääletamise algatus tulema inimeselt. “Paraku on vastupidine tendents muutunud massiliseks ja erakonnad viivad ise inimestele valmiskirjutatud avaldusi,” lisas ta.

Pook nentis, et otseselt pole selline asi keelatud, kuid avaldusi viiakse ka neile, kes saaksid ise hääletama tulla. ?Jaoskonnakomisjonidele tähendab see suuremat bensiini- ja ajakulu, sest pärast tuleb kast avalduse kirjutanule koju viia. Ja loomulikult ei tea me, mis juttu avaldust inimesele viies räägitakse,” lisas ta.

Pühapäevased eurovalimised võitis ülekaalukalt Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kes kogus 37 protsenti häältest. Kogu Eestis oli valimisaktiivsus väga madal, valimas käis kõigest 27 protsenti hääleõiguslikest kodanikest. Sotsiaaldemokraadid (SDE) ei võitnud vaid kahes maakonnas. Nagu eelpool juba välja toodud, kogus Rahvaliit Jõgevamaal 33,3 ning SDE 29 protsenti häältest.

Ida-Virumaal võitis Keskerakond, kogudes 35,2 protsenti, SDE sai 19,5 protsenti häältest.

Kõige edukam oli SDE Viljandimaal, kus kogus ligi poole ehk 49 protsenti häältest. Hiiumaal sai SDE 46,8, Harjumaal 41, Pärnumaal 40,7 ja Raplamaal 40,3 protsenti häältest. SDE oli edukas ka linnades, kogudes Tallinnas 35,5 ning Tartus 39 protsendi hääletajate toetuse.

LISALUGU

Europarlamenti pääsesid Ilves, Mikko, Padar, Oviir, Savi ja Kelam

Europarlamenti valiti esialgsetel andmetel Toomas Hendrik Ilves, Marianne Mikko, Ivari Padar, Siiri Oviir, Toomas Savi ja Tunne Kelam.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Ivari Padar loobub kohast europarlamendis. Padar kavatseb tööd jätkata Eesti parlamendis, kus on vähe maapoliitikuid. Erakonna uus esindaja selgub pärast hääletustulemuse kinnitamist.

Teised valituks osutunud kandidaadid kinnitasid, et keegi ei loobu europarlamenti minemast.

Valitsusliitu kuuluvad Res Publica ja Rahvaliit Europarlamenti kohti ei saanud.

HELVE LAASIK
EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus