Emadeklubi tuumik on kümneliikmeline

Põltsamaa emad leidsid võimaluse õpetada oma klubi liikmetele ja ka kõigile teistele huvilistele mitmesugust käsitööd. Juhendajaid selleks kutsuti nii kohapealt kui kaugemaltki.

Hiljem hakkasid aktiivsed emad ise juhendajate käe all õppimas käima ja jagavad omandatud oskusi teistele edasi.  Nii tegutsedes käivitus emadeklubi ja põhituumiku moodustanud kümme naist tegutsevad klubis praegugi. Neile on lisandunud noori tegusaid emasid, kellel on uusi mõtteid ja ideid. Nii liitus klubiga Katre Põder, kes hakkas vedama tähtpäevade tähistamisega seotud projekti, samuti liitus klubiga Annika Kallasmaa, kelle eestvõttel hakatakse sügisel lasteaedades vabatahtlikke koolitama. Sellised inimesed kindlustavad emadeklubile järjepidevuse.  

Põltsamaal loodi emadeklubi enam kui 16 aastat tagasi. Selle loomise ajendiks oli keeruline majanduslik olukord möödunud sajandi üheksakümnendatel aastatel, kui emad sageli toidujärjekordades seisid ja lasteriideid hankida oli peaaegu võimatu. Nii tulidki aktiivsed emad kokku ja moodustasid oma klubi. Põltsamaa linnalt saadi ruumid aadressil Lossi tänav 13. Alustati linnale välisriikidest saadetud humanitaarabi jagamisega, hiljem käivitus ka supiköök. Korraldati üritusi, mis olid suunatud toimetulekuraskustes peredele. Kui Põltsamaale tekkisid esimesed  kasutatud riiete kauplused, polnud klubil enam mõtet sellega tegelda.

Samal ajal suri ka Põltsamaa Emadeklubi väga tugevalt toetanud Rootsi sõber Hans Bylund, tänu kellele siia rohkelt humanitaarabi jõudis. Tema toetas emadeklubi ka rahaga ja aastal 2002 ostetud oma majagi on klubil olemas just tänu Hans Bylundile.

Emadeklubi juhi Marje Aigro sõnul oli klubi loomise hetkel liikmeid 20, vahepeal vähenes see arv poole võrra, kuid on praeguseks taas endisele tasemele jõudnud. Aigro nentis, et lahkusid need, kes polnud valmis vabatahtlikult töötama.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus