Elukohaandmete korrastamiseks on aega aasta lõpuni

Järgmise aasta alguses jõustub uus rahvastikuregistri seadus. Jõgeva vallavalitsuse kantselei rahvastikutoimingute peaspetsialist Viive Maasalu kommenteerib muutusi järgmiselt. „Uues seaduses kaotavad kehtivuse nende inimeste aadressid, kellel on elukoht määratud valla täpsusega.“ Kuna paljud kohalike omavalitsuste teenused on seotud inimese elukohaga antud omavalitsuse territooriumil, on see mõnel juhul väga kaalukas muutus. Inimesi, keda see puudutab, on üle Eesti umbes 40 000.

„Enamasti on need omaniku nõudel tekkinud – inimene on ära kolinud ja uus elukoht on jäänud märkimata; kui inimene müüb oma korteri või maja maha, aga ei kirjuta ennast uude elukohta sisse. Uuel omanikul on õigus teha avaldus kohalikule omavalitsusele, et ta välja kirjutada. Nende inimeste aadressiks jääb praegu lihtsalt see kohalik omavalitsus, kus ta viimati elas,“ rääkis Maasalu.

Riigi ja kohalike omavalitsuste eesmärk on, et inimesed korrastaksid oma andmed rahvastikuregistris. Ka omavalitsus saab paremini teenuseid pakkuda, kui tal on ettekujutus, kus keegi elab.

„Paljud ei teagi, et neil andmed nii on jäänud. Väljakirjutamist omaette protseduurina ju vaja pole, sest vana kaotab kehtivuse, kui uus elukoht teatatakse. Ja mõni on ka enesekindel, et ei peagi olema. Ja kindlasti on nende hulgas inimesi, kes on lahkunud välismaale ja jätnud sellest teatamata,“ selgitas ta.

Omaette teema on üüripindadel elavad inimesed, keda korteri omanik ei ole nõus sisse kirjutama. „Jõgeva vallas teeb rahvastikutoimingute osakond selles osas tihedat koostööd sotsiaalosakonnaga. Paljud nende kliendid võivad olla ka just nn valla tasemel aadressiga. Üüripindade puhul on siiski võimalus teatud erisusteks. Kui tekib olukord, kus omanik ei taha elanikku sisse registreerida, aga inimesel on seda ikkagi vaja, võib kohaliku omavalitsuse algatusel sisse kirjutada,“ rääkis rahvastikuspetsialist.

Jõgeva vald on juba tellinud siseministeeriumist nende nimekirja, kellel on sissekirjutus vaid valla tasemel. Kõige rohkem on sellest huvitatud ikkagi valla sotsiaalvaldkonna spetsialistid. „Vallad ilmselt kaotavad selle protsessi käigus elanikke,“ märkis Viive Maasalu.

Riik teavitab neid, kes on kas maksuametiga suheldes või muu toimingu käigus andnud telefoninumbri või meiliaadressi. Sügisel tehakse kordusteavitus. Inimesed, kes tänavu kinnisvara müüvad, peaksid seda juba silmas pidama, et kohalikule omavalitsusele tuleb teatada uus elukoht.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus