Eltorilt tellitakse elektritöid ja transporditeenust üle riigi

1993. aasta aprilli algul moodustati endise Pajusi kolhoosi tootmisüksustest mitu iseseisvat ettevõtet. Energeetika osakonna, remonditöökoja ja automajandi baasil loodud osaühing Eltor suudab pakkuda konkurentsivõimelist teenust elektritööde ja transpordi valdkonnas nii Jõgevamaal kui ka kogu Eestis.

Firma Eltor sai endale nime oma tegevusalade ehk elektri- ja torutööde algustähtede järgi. Ettevõtte algusaastatel polnud optimismist ja tegutsemisenergiast puudust.

“Sageli tuligi ettevõtlusega tegeleda kakskümmend neli tundi ööpäevas,” meenutas juhataja Leo Tõnson, kes töötas omal ajal  Pajusi kolhoosis peaenergeetikuna ja majandi lõpuaastatel aseesimehena. “Minu õpitud eriala ja ühtlasi hobi on elektrivaldkond ja sellega tegelemine ongi pakkunud suurimat eneseteostusrõõmu firma arendamisel,” ütles ta. Tõnsoni sõnul töötavad OÜ Eltor elektrikud vastavalt tellimustele mitmel pool üle Eestimaa.

“Püsiklientideks on jäänud omavalitsused, Põltsamaa Felix, Põltsamaa linn, Pajusi ja Põltsamaa vald, kelle tellimusel oleme ka tänavavalgustust paigaldanud ja hooldanud. Montaažitööde tegemise võimalused sõltuvad ennekõike riigihangete ja vähempakkumiste tulemustest. Praegustes majandusoludes on elektritööde osas tarvis teha kõike, mille järele on nõudlus. Raske öelda, mis just kõige paremini konkurentsis püsida aitab. Kindlasti on aga oluline tähtsus kogemustel, mis näiteks aitavad otsustada, milliseid riske võtta, kas hoida tööde hindu stabiilseina või langetada. Ühtlasi on tarvis mõelda varuvariantidele, mida võtta kasutusele siis, kui mõni plaan ebaõnnestub,” lausus firmajuht. 

Tallinnas sõidutatakse laevaturiste

Paljudele inimestele, ja eriti Põltsamaa piirkonna elanikele, tulevad seoses osaühinguga Eltor esmalt meelde firma logoga bussid. “Ka transporditeenust oleme pakkunud algusest peale.  Meie omandusse tulid varem Pajusi kolhoosile kuulunud bussid, mis võimaldasid sõlmida toonase Jõgevamaa bussikeskusega koostöölepingu reisijateveoks. Ühtlasi hakkasime bussiparki suurendama-uuendama. Hetkel on busse seitseteist, suurim nendest 51-kohaline. MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus tellimusel sõidavad meie bussid kuuel maakonnasisesel liinil, mis moodustavad 30 protsenti maakon Hetkel on busse seitseteist na liinikilomeetritest. Lisaks sellele osutame transporditeenust koolidele ning asutustele ja ettevõtetele, kes seda soovivad. Tallinnas sõidutame laevaekskursioonidega saabunud turiste. Kaugeimad paigad, kuhu Eltori bussid on jõudnud, on Soome ja Norra,” rääkis Leo Tõnson.

“Peale selle tegeleme veel kauba- ja kallurvedudega. Majanduskriisi ajal jäi vastavaid tellimusi küll tunduvalt vähemaks. Siiski on meil alles kaks raskeveokit ehk rekkat, millest ühega sõidetakse ka Euroopas, teine on siseveol,” lisas ta. 

Töökoda nüüdisaegsemaks

Algusaastatel ulatus osaühingu Eltor töötajate arv üle viiekümne, sest lisaks eespool mainitule tegeldi veel naftasaaduste müügi, Pisisaare asula kommunaalmajanduse, kaupluse ja baariga. Kuid viimastel aastatel on tegevusvaldkondade ulatus püsinud stabiilne ning praegu annab ettevõte tööd kahekümne viiele inimesele. “Pikema perioodi jooksul investeerisime ennekõike uute veoautode ja busside ostmisse, et kliente kvaliteetselt ja turvaliselt teenindada. Praegu peame aga esmatähtsaks töökoja nüüdisajastamist. Tänapäevased seadmed on sinna juba hangitud ja nüüd võtsime ette soojustamistööd ning akende ja uste vahetamise,” rääkis Leo Tõnson, kes usub, et Eltor jääb püsima ja areneb ka vähemalt järgmise kahekümne aasta jooksul.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus