Elistveres olid tasuta külastuspäevad ja talgud

Möödunud laupäeval ja pühapäeval pakutud Elistvere loomapargi tasuta külastamise võimalust kasutas 1281 inimest. Publiku vaieldamatuteks lemmikuteks kujunesid pargi noorimad asukad, möödunud esmaspäeval sündinud põhjapõdravasikas ning kolme nädala vanused vöödilised metsseapõrsad.

iii

Loomapargi tasuta külastamise võimaluse pakkus loomapargi haldaja, Riigimetsa Majandamise Keskus välja metsanädala raames.

„Kui laupäeval kasutati seda võimalust vihma tõttu loiumalt, siis pühapäeval oli park tõesti rahvast täis,“ ütles loomapargi juhataja Sirje Saul. „Paljud ajastasid oma tuleku teadlikult piletivabale päevale, päris palju oli aga ka neid, kes soodustusest midagi ei teadnud ja rõõmsalt üllatusid, kui piletiraha ei küsitudki.”

Algul pidas loomapargi rahvas plaani ka välja uurida, kust kandist tasuta külastuspäevadel kõige rohkem uudistajaid kohale tuleb, ent sellest siiski loobuti: klienditeenindajal olid niigi käed-jalad tööd täis. Tasuta sai loomaparki külastada ka möödunudaastase metsanädala ajal ning siis oli huvilisi veelgi rohkem: üle kahe tuhande.

Mis nädalavahetuse publikulemmikusse, kaheksapäevasesse põdravasikasse puutub, siis pole ka loomapargi töötajatel veel aimu, kas tegemist on poiss- või tüdruklapsega ehk siis pull- või lehmvasikaga, sest ema Maura pole kedagi oma järeltulijale piisavalt lähedale lasknud.

„Niipea kui talitaja aedikusse üritab minna, keerab Maura külje ette ja hakkab koledat häält tegema — et kõik ikka aru saaksid, et see on tema laps ja kellelgi pole õigust talle ligi tükkida. Aga loodame, et ta varsti leebub,” ütles Sirje Saul.

Isapõder Redu järeltulija kasvatamisest esialgu osa ei võta. Õigemini tuli ta Maurast ja vasikast hoopis eraldada, sest muidu oleks ta võinud viimasele viga teha. Mis parata — nii mõnegi loomaliigi isastel isenditel on sellised inimestele arusaamatud kombed.

Olid oma aja ära elanud

Metsanädala raames sai Elistveres teoks veel teinegi ettevõtmine: möödunud reedel paigaldati Elistvere mõisapargi looduslikus osas kulgeva umbes kilomeetri pikkuse loodusõpperaja äärde talgukorras uued infotahvlid. Talgutöid oli tegema tulnud umbes tosin inimest RMK loodushoiuosakonnast, Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioonist, Keskkonnainvesteeringute Keskuse Jõgevamaa esindusest, Jõgevamaa metsaseltsist ja Luua Metsanduskoolist. Talgutest võttis osa ka rühm Tabivere Gümnaasiumi õpilasi koos õpetajaga, ent neile leiti jõukohasemat reha- ja luuatööd loomapargi territooriumil.

„Mul on väga hea meel, et talgutel on esindatud enam-vähem kõik instantsid, kes õpperaja heast käekäigust huvitatud,” ütles RMK loodushoiuosakonna külastuskorralduse spetsialist Eerika Purgel.

Tema sõnul olid senised infotahvlid õpperaja äärde jäävaid huvipakkuvamaid objekte (enamasti on need kodumaiste puuliikide iseloomulikumad esindajad) huvilistele kätte juhatanud 1998. aastast ehk õpperaja avamisest peale ning nende aeg hakkas ümber saama. Üksiti oli täis saanud ka mõne tahvliga tähistatud puu eluring, mistõttu tuli märgistamiseks pargist välja otsida hoopis uus puu. Uued infotahvlid telliti Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saadud projektiraha eest.

Täiendavad teineteist

„Loodusõpperada täiendab suurepäraselt siinsamas teisel pool teed asuvat loomaparki,” ütles Eerika Purgel. „Kui loomapargis saab huviline tundma õppida Eesti metsades elavaid loomi, siis õpperajal saab ta näha meil enam levinud puuliike. Samas võib liigirikkast mõisapargist leida ka kaitsealuseid liike.”

Eerika Purgeli sõnul on eraomanik, kellele loodusõpperaja alune maa kuulub, õnneks vägagi huvitatud raja heast käekäigust ning koostöös temaga on RMK asunud õpperada pealetungivast võsast puhastama. Tööd tehakse Keskkonnaameti soovitusi järgides.

„Mida paremas korras rada on, seda enam tuleb sinna huvilisi ning seda paremini täidab rada oma loodushariduslikku eesmärki,” ütles Eerika Purgel.

iii

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus