Elistvere loomapark jätkab tuleval aastal tegevust

Arvestades, et nii mõnelgi korral on just keskkonnaminister olnud see, kelle poole taolised süüdistused suunatud on olnud, pöördusimegi otse minister Jaanus Tamkivi poole uurimaks, kuidas siis olukord Elistvere tuleviku ja rahastamisega tegelikult on.

Millisena näete Elistvere loomaparki?

Elistvere loomapark on oma 10 tegevusaasta jooksul palju kasvanud ja arenenud ? kunagi metsloomade varjupaigana alustanud suhteliselt väike ettevõtmine on saanud aastate jooksul hoopis teise mõõtme. Oluliselt on kasvanud loomade arv, laienenud pargi piirid ja suurenenud külastatavus. Kahtlemata on Elistvere loomapark üks oma piirkonna külastusmagnet.

Samas on Elistvere loomapark olnud Eestis teerajajaks, mida näitab ka asjaolu, et ka teistes piirkondades on tekkinud huvi sarnaste kohtade loomise vastu.

Kas Elistvere loomaparki ähvardab kinnipanemise oht?

Ei, park jätkab tegevust.

Kuidas park oma tegevust algaval aastal jätkata saab ? on ju räägitud, et riik enam parki ei rahasta?

Riik on Elistvere loomaparki pidevalt toetanud. Ka järgmiseks aastaks on ette nähtud riigi toetus, kuid seda igapäevaste tegevuste elluviimiseks, mitte investeeringute jaoks. Investeeringute tarvis on riik andud loomapargile raha viimasel kolmel aastal. 2007. aastaks eraldatud investeeringusummade osas ei olnud loomapargil kahjuks täpset nägemust. Seda kinnitab asjaolu, et aasta jooksul muutsid loomapargi ohjajad mitu korda meelt, kuhu täpselt võiks investeeringusummat kasutada.

Sellise olukorra vältimiseks ongi vaja töötada välja arengukava (senine kehtis kuni 2006. aastani) ja selle rakendamiseks eelarve. Ministeeriumi seisukoht on, et riigi investeeringutoetuse saamiseks peavad pargi tegevused olema arengukavaga määratletud ja rahakasutus läbipaistev.

Meile teadaolevalt on loomapargi igapäevaste tegevuste eelarve 2008. aastal ca 1,3 miljonit krooni. Koos piletitulu, kohaliku omavalitsuse toetuse, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu ja riigi eelarvest eraldatava 300 000 krooniga peaks see eelarvevajadus täidetud saama. Seega on alusetud jutud, nagu pandaks park kinni.

Millisena näete Elistvere loomapargi tulevikku?

Loomapargi eestvedajad on seda tööd algusest peale südamega teinud. Ja sellise koha puhul on just selline suhtumine oluline.

Arvestades aga, et park on aastatega laienenud ja endale ka kohustusi juurde võtnud, siis on igati selge, et tulevikku on mõistlik planeeritult vaadata. Usun, et Elistvere loomapargi juhtidel on palju häid ideid, kuidas pargiga edasi minna. Nüüd tuleb need head ideed aga läbi mõelda, neist asjalikumad välja valida ning neile tuginedes arengukava koostada.

Nii oleks pargil selge siht silme ees, töötajatel ja pargi hoolealustel püsimajäämise ja edasiarenemise kindlus südames ning rahastajatel hea meel, et toetada saab arengusuutlikku, kindla tulevikunägemusega ettevõtmist.

Teine asi on see, kuidas loomapargi haldamine n-ö bürokraatlikus mõistes edaspidi toimuma peaks. Seni on pargi rahastamist toimetatud MTÜ Eesti Metsaselts. Samas ei kuulu loomapargi tegevuse ega rahastamise koordineerimine selle MTÜ põhikirjaliste tegevuste hulka. Elistvere on väärt seda, et parki haldaks selleks eraldi ette nähtud asutus, näiteks kohalikul tasandil tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus. Nii oleks ka tagatud loomapargi tegevuse ja rahastamise läbipaistvus.

Kas keskkonnaministeeriumil on plaanis ka ise Elistvere loomaparki tulevikus toetada?

Eelkõige tahaksime loomapargiga koostööd teha, näiteks keskkonnahariduse ja loomade varjupaiga osas.

MONIKA KOPTI
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja

blog comments powered by Disqus