ELi tõukefondidest tuleb Luua Metsanduskooli kolme aastaga 24,8 miljonit krooni

Tõukefondide haridust puudutava meetme eesmärk on tingimuste loomine tööturu nõuetele vastava ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise kutse- ja kõrghariduse omandamine.

Toetatavad koolid on valitud Eesti erinevatest piirkondadest, jälgides, et neis õpetataks riiklikult prioriteetseid erialasid.

Lähinädalatel teeb sihtasutus Innove teatavaks esimese projektitaotlusvooru tähtaja. Haridusministeeriumi tõukefondide talituse ekspert Andrei Katsuba ütles, et kui kool on taotluse esitanud, siis sihtasutus Innove kontrollib selle üle ning vastavalt koostatud maksegraafikule hakatakse koolile kolme aasta jooksul raha eraldama.

Lähima kolme aasta jooksul saavad Eesti haridusasutused ühest tõukefondist, Euroopa Sotsiaalfondist, taotleda rohkem kui 629 miljonit krooni, millele Eesti avalik sektor lisab kaasfinantseeringutena ligi 210 miljonit krooni.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus