Eleringi nõukogu juhib Kajar Lember

Riigiettevõtte Elering nõukogu esimeheks valitud Jõgevamaaga seotud ettevõtja ja poliitik Kajar Lember (SDE) peab oluliseks võrdsete võimaluste tagamist kõikidele elektrituru osapooltele ning strateegilise tähtsusega investeeringute tegemist.

Lember märkis, et investeeringuid planeerides on tarvis efektiivsuse kõrval silmas pidada ka  kogu Eesti sotsiaalmajanduslikke arenguid ja vajadusi. “Praegu on teoksil ühise elektri- ja gaasisüsteemihalduri loomine, Balti riikide sünkroontöö ettevalmistamine Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga ning Eesti energiaturgude täielik integreerimine Euroopa ühtse siseturuga. Püüame tagada olukorrda, kus tänased ühendused oleksid võimalikult harva rivist väljas,” lausus ta.

“Elering loob tingimused elektrituru toimimiseks ning ehitab piiriüleseid ühendusi, et elekter saaks naabersüsteemide -ja turgude vahel takistuseta liikuda,” lisas Lember

“Kui riigis koalitsioonid muutuvad, tehakse muudatusi ka riigiettevõtete nõukogudes, vastutav minister tahab kindlasti seal näha inimesi, keda ta usaldab ja kes esindavad seal parimal võimalikul viisil aktsionäri huve. Minu tegevuses nõukogu esimehena tulevad kasuks head kogemused nii era- kui ka avalikus sektoris väga erinevates valdkondades. See annab hea tunnetuse ning võimaluse vaadata Eleringi tegevusi ka nii-öelda veidi kõrvalt. Saan kinnitada, et Eleringi on juhitud seni väga hästi ning selle märk on tänase juhatuse esimehega lepingu pikendamine,” ütles Lember

Kajar Lember töötab Tartu linnavalitsuses rahandus- ja ettevõtlusvaldkonna abilinnapeana, aastatel 2011-2013 oli riigikogu liige ning 2002-2009 Tabivere vallavolikogu esimees. 

Lember on kuulunud mitme sihtasutuse ja äriühingu juhtorganitesse ning asutas 2010. aastal eraettevõtjana Jõgevamaal Tabivere vallas tegutseva ja kogu Eestis tuntuks saanud Vudila mängumaa.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus