Elektrooniline ja paberimajandus korda!

Üsna varsti on kevad käes ja põllumeestel algab kibekiire aeg.  Selleks ajaks tuleks korda teha dokumentatsioon, kontrollida seemnete vastavust nõuetele ja veenduda, et tehnika on korras.

Põllumajandusameti  (PMA) Jõgeva keskuse juhataja Anu Seer lausus, et põllupidajad, kes on viie aasta jooksul täitnud tuulekaera tõrjekava, saavad hiljemalt 31. maiks esitada taotluse põllumassiivi tuulekaeravabaks tunnistamiseks. Need tuulekaera tõrjekava täitnud taimekasvatajad, kelle arvates nende kasutuses olevad põllud veel sellest umbrohust puhtad pole, ei pea sellist taotlust esitama, vaid jätkavad tõrjet. Põlde, mille tuulekaeravabaks tunnistamist taotletakse, inspekteeritakse  järjest kahel aastal ning alles siis võidakse need puhtaks kuulutada.  

Taotluste vastuvõtmine mahetootmisega alustamiseks algab 10. märtsil  ja kestab 10. aprillini. Vajalikke dokumente saab esitada ning selgitusi küsida  PMA Jõgeva keskuses kolmapäeviti kella 9 kuni 16.

Ka seemnete pakendamise nõuete osas on tehtud mitmeid muudatusi. Enam pole seemnete pakendajatel tarvis selleks luba taotleda, vaid see töö loetakse nüüd majandustegevuseks ning alates 1. juulist 2014 tuleb seemnete pakendamise kohta esitada majandustegevuse teade. Selle saab esitada elektrooniliselt põllumajandusministeeriumi kliendiportaali kaudu või paberkandjal PMA taimetervise osakonnale või asukohajärgsele PMA maakonnakeskusele. Majandustegevuse teade tuleb täita vastavalt ette antud juhisele ning tasuda seejuures ka riigilõiv.

Anu Seeri sõnul võiksid endast märku anda ka need seemnete pakendamisega tegelevad taimekasvatajad, kes on seemnete müügi ajutiselt peatanud või lõpetanud.

PMA Jõgeva keskuse peainspektor Jüri Siirmäe palub kõigil taimekasvatajatel üle vaadata taimekaitsetöödeks väljastatud tunnistused ja veenduda, et need veel kehtivad. Praegu on toimumas mitmeid koolitusi taimekaitsetunnistuse saamiseks, mille kohta leiab teavet PMA kodulehelt. Kõigil, kes kasutavad taimekaitsevahendeid oma majandus- või kutsetegevuse käigus ehk professionaalsetel kasutajatel peab olema kehtiv tunnistus, mis seda teha lubab.  

Avalikes kohtades  ehk parkides, aedades, spordi-, puhke- ja koolialadel, laste mänguväljakute ning tervishoiuasutuste vahetus läheduses võib taimekaitsevahendit kasutada ainult selle ala professionaal.

Vastav tunnistus  peab olema ka neil, kes teevad taimekaitsetöid mittepõllumajanduslikel aladel, näiteks raudtee ääres ja maanteede piirkonnas. Iga kolme aasta järel tuleb taimekaitseseadmetele teha tehniline ülevaatus. Seda tehakse meie maakonnas ASis A.Tammel ja osaühingus Avaks.

Alates eelmisest hooajast peavad taimekaitsevahendite professionaalsed kasutajad järgima integreeritud taimekaitse põhimõtteid.  Lisaks tuleks üle vaadata, millised põldude läheduses asuvad mesinikud on põllumeestele oma mesilast teada andnud, sest kavandatavatest taimekaitsetöödest tuleb teavitada ka neid.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus